Archiv

Učení pro život - projekt financovaný ROP MSK

V listopadu 2008 naše škola zpracovala projekt "Učení pro život" a předložila ho v rámci výzvy ROP Moravskoslezsko v rámci prioritní osy 2.1.1, "Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, modernizace výuky". Na jeho tvorbě se především podíleli Mgr. Šostý, Mgr. Landová, Bc. Maršálek, Mgr. Holá a p. Ptašková. V měsíci dubnu 2009 jsme obdrželi potěšující informaci, a to, že byl náš projekt doporučen v plné výši k financování. Průběžně Vás budeme informovat o obsahu a průběhu řešení. V příloze máte možnost si prohlédnout, jak probíhá modernizace v jednotlivých učebnách. Dotace z fondů EU dosahuje téměř 2 miliony Kč.
Šostý Zbyněk
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
10.09.2009 20:23
Počet zhlédnutí: 7 657