Archiv

“Zápis ze setkání vedení statutárního města Frýdku-Místku s občany Chlebovic ze dne 7. října 2008 v restauraci U Kozlů“

 “Zápis ze setkání vedení statutárního města Frýdku-Místku s občany Chlebovic ze dne 7. října 2008 v restauraci U Kozlů“ Přítomni: Ing. Eva Richtrová, primátorka Ing. Iva Šilarová, zaměstnanec odboru SOM Ing. Martin Duží, zaměstnanec odboru DaSH Ing. Jan Kaspřík, vedoucí investičního odboru Jana Adamcová, zapisovatelka Ing. Ivan Pavlas, předseda osadního výboru Chlebovice cca 75 občanů Chlebovic Program : 1. zahájení 2. informace o činnosti osadního výboru v Chlebovicích 3. řešení připomínek z minulé veřejné schůze 4. diskuse 5. různé – informace firmy HANWHA, rekonstrukce Domu včelařů Fojtství Schůzi zahájil Ing. Pavlas, předseda osadního výboru Chlebovice. Přivítal všechny přítomné a krátce vyjmenoval nejdůležitější připomínky např., kde se budou scházet, tělocvična, zeleň a doprava. Vyzval občany, aby své připomínky jasně řekli a předal slovo p. primátorce. Ing. Richtrová přivítala přítomné občany a představila zástupce jednotlivých odborů Magistrátu města Frýdku-Místku, kteří byli připraveni zodpovědět občanům jejich dotazy. V úvodu paní primátorka řekla, že firma Hanwha ji oslovila s návrhem udělat na tomto setkání prezentaci, ale bohužel nakonec se dnes omluvili. K dispozici jsou jejich materiály, které tato firma poskytla, jako například náborový lístek a další. Donesla také mapu obsazenosti chlebovické zóny se zakreslením pronajatých pozemků. Dále hovořila, že po úmrtí paní Kozlové jsou spoluvlastníky budovy restaurace U Kozlů (sloužila doposud jako kulturní dům a shromažďovací místo) slečny Mičulkovy. Sešla se s nimi a ptala se co s budovou zamýšlejí. Do dnešního dne nevědí co s touto budovou bude dál. Paní primátorka majitelkám nabídla pronájmem ve prospěch města F-M, případně, aby nechaly udělat odhadní cenu a zkusily nabídnout cenu k odprodeji tohoto domu. Nevylučují, že by byly schopny jednat s městem o dalším osudu budovy. Vědět to budou až koncem listopadu. Každopádně chtějí k 31. 10. 2008 tento objekt předat. Slibuje, že s nimi bude jednat dále. Mají nabídku od města k pronájmu i k případnému odprodeji, ale majitelky se musí domluvit a nějakou nabídku dát. Dále předala slovo občanům. p. Klečková – problém s chodníky, jsou v hrozném stavu a je to riskantní po nich hlavně večer chodit. Dále hovořila, že kdysi konec obce Chlebovice u p. Klečkové až směrem ke Staříči, poslední domek na levé straně, tam byla cedule začátek obce a nyní je cedule posunutá až ke Svrčinům. Motoristé tam tak rychle jezdí, že jde někdy o život. Chtěli by, aby cedule byla posunuta. Je to tam opravdu riskantní. Ing. Duží – prověří jestli posunutí cedule lze vrátit zpátky, nezná důvody. K chodníkům řekl, že momentálně běží stavební řízení na chodník směrem na Palkovice. Měl by se postavit ještě do konce roku, pokud to samozřejmě počasí dovolí. p. Klečková – dotaz na další chodníky. Skončil chodník u Halaty a zbytek se nedělá. Chodník je opravdu v dezolátním stavu. Směr na Staříč, od autosalónu dolů. Ing. Duží – dáme si to do požadavků na opravy. p. primátorka – navrhla domluvit se v nejbližších dnech s paní Klečkovou a zajít se přímo na místo podívat. (Paní Klečková předala telefonní kontakt …). p. Stachura – za TJ Sokol byl přizván do osadního výboru. Zajímalo by ho, jak město míní řešit situaci v Chlebovicích co se týče hřiště a vůbec sportovního areálu. Mají krásnou opravenou školu, jsou tady super investice do Domu včelařů apod., ale opravdu je trápí ty chodníky. Mají v pronájmu hřiště, mají tam budovu, ale již několik let slíbené nějaké finance zatím žádné nepřišly. Snaží se to udržovat, aby měli kam chodit. Pomáhají jim trochu Válcovny plechu, snaží se přilákat sportovce. Je co ukázat, ale chtělo by to investice. Dívat se na ten areál je hrůza. Chybí oplocení, izolace v I. patře, takže zatéká. Zajímalo by ho jak dál. Původně měli nachystanou běžeckou dráhu, že se to odvodní atd. Co se týká školy, mají tam doskočiště, písek, kdo to má udržovat? TJ Sokol má hlavně v pronájmu hřiště, zajímá se o fotbal. Starají se o hlavní hřiště. Protože je to neoplocené, těžko se dá dělat nějaká údržba. Chce to investice a jaký bude výhled v nejbližší době. Byly zpracovány nějaké vize, že by tam byla tělocvična apod., ale neprošli s tím. Jak se město k tomu zachová? Například Staříč, Fryčovice mají krásný sportovní areál. Mají tam Šibřinky, takže jsou schopni dělat plesy, mají se kde scházet. Neví jak Dům včelařů, jestli také budou pronajímat prostory pro občany, aby mohli někde být. Chtěl by nějakou odpověď. p. primátorka – za vedení je tady sama a těžko může dávat nějaké závazky. Na město je vyvíjen velký tlak, aby se jako město postavili k nabytí nebo nenabytí stadionu Stovky. Stadion Stovky se bude řešit na listopadovém zastupitelstvu města a to by mělo rozhodnout co se stadionem. Odhad požadovaných investic je tam 45 mil. Kč a v souvislosti s tím se bude muset říct co s ostatními sportovišti. Pan Stachura vzpomenul Fryčovice. Mají novou tělocvičnu, ale toto byla aktivita poslanců a jsou to finanční prostředky z dělení medvěda. Požadavky jsou podány a samozřejmě pokud budou prostředky je pro ať jdou třeba tady. Bude potřeba jít krok za krokem. Požádala pana Stachuru, jestli by mohl přijet na úřad a p. primátorka domluví schůzku s Mgr. Cvikem, který má na starosti sport a řeší fotbalové stadiony jako takové. Bude se dělat rozpočet na rok 2009 takže si myslí, že se to může do rozpočtu dostat. p. Čagan – od roku 1998 chodili na schůzky za p. primátorkou i za Mgr. Cvikem. Myslí si, že se musí dát jedna otázka. Buď si to město nechá a bude do toho investovat nebo ať se to udělá jak s tenisovými kurty. Tady jsou nabídky, lidé přijdou a určitě se někdo najde, kdo to vezme. Oni nabízeli ať se jim to převede. Dávali žádost na odkup několikrát. p. primátorka – pamatuje si jeho nabídky, ale není to tak jednoznačné jak řekl. Jsou od nich také závazky, které nejsou splněny do dneška, např. náhradní výsadba není udělána. Musí se jednat s Mgr. Cvikem, který to má v kompetenci. Pojďme se domluvit, udělejme schůzku do konce října, aby se vědělo co a jak. p. učitelka – učí na škole a nepamatuje si, že by děti ze školy měly kde cvičit. Když chodí na hřiště, tak doskočiště se nedá používat, protože je plné slepičích exkrementů atd. Nemohou se převlíkat a používat toalety už vůbec ne. Mají tam občas nějaké akce, ale je to prostranství jako každé jiné, nedá se tomu říkat kvalitní sportoviště. Mgr. Cvik má projekt, který byl před lety zpracován na tělocvičnu pro školu, která by sloužila celé obci. Je to nástavba nad mateřskou školou. Tělocvična by měla celkem dobré rozměry i celé zázemí, ale výškově to plně nesplňuje přesné normy velké tělocvičny. Ale bylo by tam všechno. Myslí si, že nejrozumnější investice je vždycky do dětí a do mládeže. Mělo by se zvážit, který projekt je lepší. I když to bylo navrhováno v areálu školy, bylo by to pro celou veřejnost. Akce, plesy, nebyl by to problém zařídit. Hovořila i za paní ředitelku. p. primátorka – souhlasí, ale zkusme si říci co je pro nás prioritou. Jestli tělocvična, kulturní dům nebo fotbalové hřiště. Nemůžeme mít všechno. Pojďme se domluvit jestli osadní výbor stanoví pořadí nebo nevím. Pojďme se domluvit na jedné nějaké investici a pak postupně dál a dál, opravdu nemůžeme mít vše. To jsou desítky milionů korun na výstavbu všech těchto zařízení. Neví jestli udělat nějakou anketu, je potřeba, aby se tady občané na tom shodli. p. Birtus – projekt na tělocvičnu je zpracován už dlouho. Bylo by dobré říci, že i město nedělá projekty do šuplíku. Hovořilo se o kompetencích. Pokud bude tělocvična ve škole je jasné, kdo se o to stará. Pokud se nabude budova restaurace, po volbách se změní vedení ve městě a nemusí být vůle mít to v pronájmu nebo chtít tady toto vůbec provozovat. Je to vždycky řešení do voleb. p. primátorka – nežijeme od voleb do voleb, to je nesmysl. Máme momentálně zpracovaný program IPRM, kde jsme požádali o finanční prostředky a jsou tam akce i ty vaše za 370 mil. Kč s tím, že Krajský úřad MK 4 projekty chválil a náš odložil. Objemy těch peněz na projekty jsou v tom zahrnuty. p. Birtus – nepochybuje o tom, že město dělá maximum, ale po volbách se dostane třeba ODS a řeknou, že do takové ruiny investovat nebude. Měli bychom si uvědomit všichni, že pokud se postaví něco nového, tak je to na delší dobu než něco, co je třeba hodně opravovat. p. primátorka – Chlebovice nejsou jediná okrajová část. Ve Skalici je taky kulturní dům, v Lískovci taky a pochybuje, že by tady byla někdy taková politická reprezentace, která by to nechala padnout. To není dost dobře možné. A aby se to nemohlo stát, tak uvažovali o tom, že by se udělalo takové sdružení např. „Sdružení kulturních zařízení města F-M“, kde by se to spravovalo pod nějakým jedním vedením. Na druhé straně opravdu neví, když to tady 31.10. 2008 skončí, co tady bude. Možná by opravdu bylo dobré, kdyby se tady stanovily ty priority. Souhlasí, že pokud by to byla ta tělocvična, tak pak by i ti sportovci měli půl problému vyřešeno. Nebylo by vyřešeno hřiště, ale byl by vyřešen rozvoj cvičení jako takového. Pojďme si říct co pro Chlebovice bude prioritou. Opravdu nemůžeme mít všechno. p. Čagan – proč je priorita Fojtství? Neví jestli všichni ví, kolik do toho teče peněz. Za vedení Sokolu se hádali, aby se snížil nájem. Město jim vyšlo vstříc, mají ho skoro směšně. Pokud jim něco zbude, tak se do konce roku něco málo dá ještě udělat. Má to chápat, že včelaři platí 1 mil. Kč nebo 4,5 mil. Kč ročně, a že jim je tam město teď dalo? p. primátorka – nepřišla tady řešit spory p. Čagana se včelaři. Ta budova je naše a město jako vlastník se o tu budovu musí postarat. Myslí si, že jsou tam všichni častými návštěvníky a to, že ta budova začala plísnit, WC jsou v děsném stavu, že elektrika je v děsivém stavu, že tam není kde zaparkovat, to přece nemá nic společného se včelaři, kteří tam dnes mají nájemní smlouvu. Všichni tam chodili, scházejí se tam důchodci, my tam pořádáme taky spoustu akcí. Když se to nezačalo opravovat, tak byla spousta připomínek, abychom to opravili, jak se staráme o svůj majetek. A v okamžiku, kdy začneme do toho investovat, tak je to zase špatně. Je to naše budova a je to rozhodnutí vlastníka, že ji opraví. p. Čagan – my zase bojujeme za to, aby se tam něco začalo dělat. Teče tam už šestou zimu. Hřiště je pro někoho jiného než pro obec? Ing. Pavlas – s p. Stachurou navštíví náměstka primátora Mgr. Cvika a když nepochodí, tak u p. primátorky jsou dveře otevřené. Myslí si, že nějaké řešení najdeme a mělo by to být řešení rozumné. p. Syřínek – před 2,5 lety měli schůzku s několika členy osadního výboru, s pár členy Sokola, byla tam i p. ředitelka školy. Udělal se zápis a dodnes nemáme odpověď. Rok a půl neviděl zápis z osadního výboru ve skříňce, neví co se tady děje. Jak říkala p. primátorka, dejme si to pořadí tady v Chlebovicích a pak bychom měli přizvat vedení města a říct co chceme. Ale když nevidíme zápisy, nevíme, kdy je schůze. Ing. Pavlas – zápisy samozřejmě jsou, stačí se jen zeptat. Visí, ale jsou strhávány. Kdyby chtěli mohou přijít na osadní výbor, který je každý poslední čtvrtek v měsíci. To by nebyl problém. p. Syřínek – je problém udělat schůzi osadní výbor a občané? Ing. Pavlas – není to problém, můžeme schůzi udělat a stanovit priority. p. primátorka – také na webových stránkách města je zřízen odkaz osadní výbory. Zápisy z osadního výboru na město chodí, kdyby nechodily, tak bude první, kdo na to upozorní. p. Pořízek - včera tady byla havárie, naštěstí bez úrazu. Již dávněji měli ke snížení rychlosti připomínky. Proč je tady 50 km/h.? Je tady zvýšená doprava, jezdí tady těžká doprava. Jezdí se tady 80 – 90 km/h. Bylo by dobré, kdyby se tady daly retardéry, ale ty prý nejde dát. Až bude smrtelná nehoda bude už pozdě. Když nejdou dát retardéry, ať se tady dají nějaké radary, to přece není dnes problém. p. primátorka – k radarům řekla některé skutečnosti. Neustále se přetřásá jestli městská policie může nebo nemůže měřit rychlost. Nemůže. Žádali státní polici, aby měřili, protože i ve městě je řada úseků, kde se jezdí strašně rychle. Mají dva radary na celý okres. Řekli si, že ještě do konce roku zkusí koupit 4 orientační měření rychlosti. Je to přenosné a může slíbit, že když se to pořídí, tak to tady dají. Není to ale se záznamem, je to pouze orientační kolik řidič jede. Ing. Pavlas – doplnil p. primátorku, že na dopravní komisi bylo toto zamítnuto. Ing. Čajka slíbil, že si projdeme ta místa a zkusíme najít řešení. Nebude to tak rychle, ale pracuje se na tom. Ing. Duží – doplnil, že co se týká cesty na Palkovice, je to krajská silnice III. třídy a na tu nemohou dávat retardéry. Co se týká značky, tak pokud tam nebude stát policista s radarem, už je to na řidiči kolik pojede. p. Prokop – dotaz, kdy se začne s obchvatem. p. primátorka – minulý týden Krajská hygienická stanice řekla, že to nebude ani v roce 2012. Město to neprojektovalo, nestaví, neplatí, staví to stát. Můžeme maximálně vykřikovat. p. Prokop - loni jsme projednávali kanalizaci, protože příští rok vyjde zákon, že musí být čističky nebo septiky. Říkali jste, že budete žádat o výjimku, abychom nemuseli investovat do své kanalizace. Ing. Kaspřík – tato povinnost platí ze zákona od r. 2000, jen to zatím nekontroluje pouze odbor životního prostředí na základě podnětu (mimo záznam ze schůze - nejdříve, před pokutou, je občan vyzván k nápravě). Žádná výjimka není a určitě nebude. Odklad platí dle dohody s EU pouze na povinnost města zajistit odkanalizování městské aglomerace, to znamená souvislé městské zástavby a to je povinnost zajistit do roku 2010. Netýká se to okrajových částí obce, netýká se to ani některých částí města F-M přímo. Po roce 2010 se uvažuje, že místo, aby na to dohlížely přímo obce, tak budou na dodržování zákona dohlížet Inspektoráty životního prostředí. Pokuta bude zřejmě vyšší, dnes je do 50 tis. Kč. Minimální pokuta Inspektorátu životního prostředí je dnes 5 tis. Kč. Pokud se týká kanalizace, tak žádost o kanalizaci jsme podali a neuspěli. V této chvíli žádný dotační titul vypsaný nebyl a náklad na kanalizaci v Chlebovicích je 90 mil. Kč, takže uznáte sami, že to je taková částka, že si to město bez dotace nemůže dovolit. Stavební povolení zůstává v platnosti, dokumentace je. Budeme ji aktualizovat, protože už propadla a neodpovídá novému zákonu o zadávání veřejných zakázek a mezitím se mohly objevit nové sítě. Pokud se objeví dotační titul, okamžitě podáváme žádost. p. Mazur – dotaz, proč je nové autobusové nádraží tak daleko od vlakového nádraží, když kolem dokola je hektar plevele. Ing. Kaspřík – kolem je to soukromý pozemek. Žádné větší město, které už má hotovou zástavbu města není schopno si něco takového zřídit vedle sebe. Je to nejbližší možné místo, které získali za drahé peníze od Českých drah. p. Mazur – dotaz, koho je to pozemek. p. primátorka - byla to firma GIKO, za kterou stál p. Žák. Pan Říman tam pozemky žádné neměl, tak jako ani primátorka. A jestli to má nějaká izraelská firma, tak to prostě p. Žák prodal. Ing. Kaspřík – řekl, aby město zlepšilo tu situaci má projekt. Bude se propojovat ulice Na Poříčí s ulicí Železniční a autobusy budou zajíždět až k podchodu, kde lidé vystoupí a pak dojedou k autobusovému nádraží. To je všechno co mohlo město udělat. Už je na to hotový projekt, je vydáno stavební povolení a v návrhu rozpočtu na příští rok to je. Jen ještě není dořešen ten pozemek, který je Českých drah, ale slíbili, že tam zastávku povolí. p. Haleš – myslí si, že opravdu jsou investovány velké peníze a samostatně by si to v žádném případě nemohli dovolit, ale přesto pár připomínek. - U paní Muroňové je propad krytů z kanalizace a také u paní Měrkové, když se dělal chodník, nedodělal se asfalt a kostky vypadávají. - Rychlost by měla být snížena. - V minulosti byl autobus MHD a také autobus od Hukvald - zastávka Chlebovice, kostel a autobusy zůstávaly stát u domu mezi p. Musilem. Myslí si, že pro výstup by se to mohlo znovu zařídit. - Několikrát již hovořil k potoku, je to opravdu krásná práce, ale neví proč v délce asi 80 m od p. Morysové kolem p. Haleše a ještě dále to není dodělané. Naproti p. Prokopa je to tak podemleté, že opravdu hrozí sesuv. Je nutné s tím něco udělat a měl by se na to někdo podívat. Vedle je také jasan, který je napadený nějakým škůdcem a sahá až do drátů. Již několikrát se ořezával, ale myslí, že by bylo nutné, aby se sundal. Již několikrát se o tom mluvilo, životní prostředí říkalo, že se sundá, nesundal se. Ing. Duží – ohledně chodníku by potřeboval vědět čísla popisná, kde to přesně je. Domluví se s p. Halešem a přímo si to projdou. (Pan Haleš předal telefonní kontakt …). p. primátorka – město není vlastníkem potoka, napíšeme vlastníkovi a zkusíme zjistit důvod nedokončení regulace. Co se týká stromu, také zjistíme co se s tím dá dělat. p. Bystroňová – pořád se slibuje chodník k Palkovicím, opravdu bude? Byla tam nepříjemná havárie, kdyby tam šly děti tak by byla tragédie. Tam prostě není chodník. Chodí tam lidé z autobusu, je to tam hrozně nebezpečné. Také je nebezpečné, když auta sjíždějí z Palkovic z toho kopce dolů. Jezdí se tam strašně rychle. Dále také připomínkovala dopravu. Studenti se nemají po 20.00 hodině jak dostat do Chlebovic. Poslední autobus jede v 19.20 hodin a další ve 22.45 hodin. Nejedou Hukvaldy, Kopřivnice ani Nový Jičín. Slyšela, že snad od ledna něco má být, ale nikdo ji nedal vědět, jestli se to bude nějak řešit a vrátí se aspoň jediný spoj. Ing. Duží – co se týká chodníku k Palkovicím, tak teď se vyřizuje stavební povolení a do konce roku by měl chodník stát, pokud to počasí dovolí. Co se týká autobusů, má u sebe návrhy jízdních řádů, které by měly platit od ledna 2009. Na lince č. 5 je přidáno asi 12 spojů, takže by měli mít v podstatě co hodinu přístup jak do obce tak z obce autobusem MHD. Je to k dispozici na stole. p. Radová – dotaz na autobus, bude tady stát ve 21.03 hodin Šumperk, Nový Jičín? Stál v Zelinkovicích, Chlebovicích, byl to dálkový autobus a byl to velice dobrý spoj. Prý město neuzavřelo novou smlouvu. Ing. Duží – to jsou příměstské linky a to jde všechno přes krajský úřad. Zkuste se podívat do jízdních řádů MHD. p. Radová – bylo slibováno od roku 2006, že se udělá chodník mezi ulicí Ke Studánce a K Zelinkovicím (u transformátoru). Bylo ji slíbeno, že se letos začne a zase nic. Také upozornila na to, jak byl udělán plyn Ke Studánce 128. Je to tam hrozné, je tam úplně proláklina. Ing. Duží – co se týká cesty - ul. Ke Studánce, měla by se dělat příští rok, máme na to vyčleněno 1 mil. Kč. p. Šnajdrová – připomínka, provoz dole na hlavní silnici je dost velký. I když autobus tam stojí, je tam přechod, ale musí se čekat moc dlouho až řidiči zastaví. Měla dotaz, jestli by tam nešel udělat semafor na přechod. Navíc je tam podchod, který není možno využívat. Tam se nedostanete ani s kolem ani s kočárkem. Jsou tam jenom malé schůdky a navíc je to úzké a samé chrastí. Je tam potřeba i to zábradlí natřít, rozšířit a hlavně ty schody, aby se tam dalo dostat s kolem nebo hlavně s kočárkem. Dále připomínka ke hřbitovu. Máme nově opravený hřbitov. Je tam nová zeď, jsou tam nové uličky mezi jednotlivými hroby, ale jsou tam také hroby, které nejsou ošetřeny z důvodu, že nejsou majitelé. Když mluvila s pohřební službou, bylo jí řečeno, že to je v kompetenci Technických služeb, ale že oni nejsou povinni hlásit, který hrob je volný, který mají ošetřit. Neví na koho se má obrátit. p. primátorka – paní Šnajdrová už o tom hovořila na KPOZ a tam se paní primátorka zavázala, že to zjistí. Berte to za vyřízenou věc. p. Klečková – hovořilo se dnes, že obchvat bude až v roce 2012. Šla kolem Brožů, kolem hrobů, tam jak byly nějaké naleziště a vypadá to tam hrozně. Představa, že to tam bude ještě 4 roky tak neudržované, tak je to katastrofa. Rumiště, dům spadne a ta tráva není kosená. Spravuje to někdo, když se majetek vykoupí? p. primátorka – když si pozemky někdo vykoupí, tak se stávají jeho majetkem. Vykupuje to Ředitelství silnic a dálnic, takže se bude muset apelovat na ně, aby s tím něco dělali. Ale město má velice malé možnosti to nějak ovlivnit. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny a paní primátorka řekla, že v okamžiku, kdy budou odpovědi na všechny vznesené dotazy, mohou se tady zase sejít koncem listopadu. V 18:30 hod. ukončila setkání vedení statutárního města Frýdku-Místku s občany Chlebovic. Ing. Eva Richtrová primátorka Zapsala: Jana Adamcová odbor kancelář primátora Ve Frýdku-Místku dne 13. října 2008
Bohumír Kolčárek
Osadní výbor Chlebovice
07.12.2008 15:58
Počet zhlédnutí: 10 302