Archiv

Výzva - Revitalizace veřejných prostranství

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - sídliště Slezská schválil dne 30.7.2009 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství. V rámci této části integrovaného plánu může statutární město Frýdek-Místek požádat o dotace EU např. na projekty úpravy, obnovy a výsadby veřejné zeleně, parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.), výstavby parkovacích ploch, chodníků, cyklistických stezek, úpravy a zřizování dětských hřišť apod. Podpora může být poskytnuta pouze v zóně Sídliště Slezská II, která je ohraničena ulicemi Slezská, T. G. Masaryka, Sadová, Sokola Tůmy, O. Lysohorského, Jana Čapka, Dobrovského, Hlavní a areálem židovského hřbitova. Text výzvy naleznete v příloze.
Ing. Pavel Osina
Integrovaný plán rozvoje města
31.07.2009 08:55
Počet zhlédnutí: 7 835