Archiv

Dotace z Kulturního fondu na rok 2004

Kulturní komise Rady města Frýdku-Místku oznamuje všem zájemcům o finanční příspěvek z kulturního fondu, který je určen k podpoře činnosti zejména neziskových organizací, souborů, skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují kulturní akce pro občany města Frýdek-Místek, že tiskopisy žádostí o přidělení finančních prostředků na celoroční činnost nebo na podporu konání jednotlivých akcí v roce 2004 je možné vyzvednout na Městském úřadu ve Frýdku-Místku, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční č. 1148. Tiskopis je možné získat i na internetových stránkách města Frýdek-Místek. Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o příspěvek na celoroční činnost, nájmy či provoz zařízení s požadovanými přílohami je nutno odevzdat na Městském úřadu ve Frýdku-Místku, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, nejpozději do 15. 1. 2004. O příspěvky na jednotlivé pořádané akce je možno požádat ve dvou termínech, a to do 15. 1. 2004 a do 15. 6. 2004.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
17.12.2003 08:55
Počet zhlédnutí: 23 648