Archiv

Setkání organizací pracujících s dětmi a mládeží ve Frýdku-Místku

MěÚ ve F-M, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy -oddělení mládeže a tělovýchovy zve všechna občanská sdružení a jiné nestátní neziskové organizace pracující v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury a využití volného času dětí a mládeže na území města Frýdku-Místku na společné setkání. Setkání se uskuteční 15. října 2003 v 16:00 hod ve velkém zasedacím sále Městského úřadu Frýdek-Místek na Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek. Program: 1. Úvodní slovo 2. Činnost oddělení mládeže a tělovýchovy - představení koncepce a činnosti oddělení - obousměrné informační toky, adresář místních organizací - možnosti prezentace místních organizací prostřednictvím Městského úřadu - pořádání společných akcí určených dětem a mládeži - využívání dobrovolníků pracujících v „Dobrovolnickém centru“ 3. Dotační programy na podporu organizací pracujících s dětmi a mládeží - fondy spravované odborem školství, kultury, mládeže a tělovýchovy - využití fondů spravovaných odborem sociálních služeb a zdravotnictví - programy v působnosti odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu - dotační politika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - dotace poskytované sportovním klubům či oddílům prostřednictvím ČSTV 4. Zdroje informací pro organizace pracující v oblasti dětí a mládeže - představení důležitých zdrojů, uvedení odkazů na webové stránky 5. Sociální síť pro práci s dětmi a mládeží ve Frýdku-Místku - řešení krizových situací při práci s dětmi a mládeží 6. Diskuse 7. Závěr (ukončení společného setkání předpokládáme v 17:30 hod.) Žádáme Vás o potvrzení účasti el. poštou na adrese sysala.martin@frydekmistek.cz nebo telefonicky na čísle 558 609 215, a to nejpozději do 6. října 2003. Těšíme se na setkání
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.09.2003 07:44
Počet zhlédnutí: 25 848