Archiv

Nové formuláře žádostí o dotace pro rok 2005 z fondů spravovaných OŠKMaT

V sekci "radnice/tiskopisy, materiály/odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy" naleznete nové formuláře žádostí o dotace z kulturního fondu, sportovního fondu a fondu výchovy a vzdělávání. Nové formuláře žádostí zohledňují současné právní požadavky pro vystavení smluv a doplňují potřebné údaje k celoroční činnosti a jednorázovým akcím pro následné posuzování jednotlivých komisí (počty účastníků, místo a termín konání, kontaktní osoby apod.). Společná uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z fondů spravovaných OŠKMaT je 15. 1. 2005. O případných dalších uzávěrkách se můžete informovat u správců jednotlivých fondů. Dotace jsou určené pouze pro organizace působící na území města Frýdek-Místek. Bližší informace vám podají: Kulturní fond: Ing. Jitka Kališová, tel.:558 609 202, kalisova.jitka@frydekmistek.cz Sportovní fond a fond výchovy a vzdělávání: Jana Čechová, tel.:558 609 214, cechova.jana@fydekmistek.cz obecné informace k formulářům: Mgr. Martin Sysala, tel.:558 609 215, E-mail: sysala.martin@frydekmistek.cz.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
08.11.2004 14:20
Počet zhlédnutí: 19 580