Archiv

Žádosti o dotace ze sportovního fondu na rok 2006

Komise pro sport a mládež pracující při Radě města Frýdek-Místek oznamuje všem sportovním organizacím - občanským sdružením se sídlem ve Frýdku-Místku, pracujícím s dětmi a mládeží, že mohou podávat žádosti o neinvestiční dotace ze sportovního fondu města na rok 2006. Formuláře žádostí o přidělení finančních prostředků na rok 2006 na celoroční činnost organizací i pořádání jednorázových akcí jsou k dispozici na stojanech vedle informací Městského úřadu ve Frýdku-Místku v hlavní budově (Radniční 1148) a na webových stránkách města www.frydekmistek.cz v sekci tiskopisy, pokyny, materiály odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Řádně vyplněné formuláře s požadovanými přílohami je nutno zaslat (nebo podat na podatelně Městského úřadu) na adresu: Městský úřad, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, a to nejpozději 31. 12. 2005! Na žádosti o neinvestiční dotace na celoroční činnost odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Žádosti na jednorázové akce je možné podávat průběžně. Doporučujeme všem žadatelům prostudovat si Statut sportovního fondu, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
13.10.2005 11:05
Počet zhlédnutí: 16 576