Archiv

Dotace z Kulturního fondu na rok 2006

Kulturní komise Rady města Frýdku-Místku oznamuje všem zájemcům o finanční příspěvek z Kulturního fondu, že nové tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2006 je možné vyzvednout na Městském úřadu Frýdek-Místek, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo ze stojanu u informací v přízemí budovy Městského úřadu Frýdek-Místek na ul. Radniční 1148. Tiskopis je možné získat i na webových stránkách města (www.frydekmistek.cz/radnice/tiskopisy, pokyny, materiál/odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy). Kulturní fond je určen k podpoře činnosti zejména neziskových organizací, souborů, skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují kulturní aktivity pro občany města Frýdek-Místek. Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost, nájmy či provoz zařízení s požadovanými přílohami je nutno zaslat na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo podat na podatelně Městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1148 nejpozději do 15. 1. 2006. O dotace na jednotlivé akce je možno požádat ve dvou termínech, a to do 15. 1. 2006 a na akce, které se budou konat v posledním čtvrtletí roku 2006 do 15. 6. 2006. Na žádosti o dotaci odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Doporučujeme všem žadatelům prostudovat si Statut kulturního fondu, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
22.11.2005 11:07
Počet zhlédnutí: 15 750