Archiv

Dotace z charitativního fondu města Frýdek-Místek

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek oznamuje všem žadatelům o dotace a příspěvky z charitativního fondu města Frýdek-Místek termín uzávěrky žádostí: pátek 30.6.2006, včetně. Charitativní fond je určen k tomu, aby pomáhal vyřešit nebo alespoň zmírnit těžkou životní situaci zdravotně postižených a sociálně potřebných občanů, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech. Finanční prostředky charitativního fondu je možno poskytovat: - v těch případech, kdy vzniklou potřebu nelze finančně zabezpečit jiným způsobem např. pomocí darů, dávkami z odboru sociální péče nebo dotacemi - na podporu činnosti a poslání neziskové organizace, pro které byla zřízena. Prostředky z dotací není možno použít na: a) zájezdy b) kulturní akce c) mzdy O poskytnutí dotace si mohou požádat: - zdravotně postižení a sociálně potřební občané města Frýdek-Místek, a to ke zmírnění náročných životních situací, nebo žijící v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách - neziskové organizace (např. nadace, občanská sdružení, církevní a charitativní organizace) Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1149, 2. poschodí, dv.č. 210, p. Ludmila Mertová, mertova.ludmila@frydekmistek.cz, tel.č. 558 609 314. Příslušný formulář pro podání žádosti o poskytnutí dotace z charitativního fondu je možno vyzvednout rovněž na této adrese nebo na internetových stránkách města Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz Upozornění: Žádosti bude možno podávat i v průběhu celého roku 2006 podle stávající výše zůstatku finančních prostředků ve fondu. O následujícím termínu uzávěrky podání žádosti bude veřejnost včas informována.
MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
30.05.2006 09:27
Počet zhlédnutí: 10 384