Archiv

Mít dobrý nápad je základem úspěšného podnikání

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Mít dobrý nápad je základem úspěšného podnikání. Hlavní brzdou však bývají finance. Jednou z možností, jak vyřešit jejich nedostatek, je získat dotace z evropských fondů. Od příštího roku budou mít podnikatelé nové možnosti, jen jich využít. Příští rok vstupuje Česká republika do nového sedmiletého období dotačních programů Evropské unie. Podpory se mají soustředit do tří hlavních směrů operačních programů: Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost a Výzkum a vývoj pro inovace. Programy připravuje a zajišťuje řada státních institucí, prvním kontaktním místem pro podnikatele ale mohou být (a také bývají) regionální kanceláře státní agentury CzechInvest. Na celkem 13 místech v republice se již více než dva roky mohou podnikatelé obracet na pracovníky agentury v případech, že hledají uplatnění pro své nové projekty. Zároveň zde získají informace pro vypracování žádostí o dotace. Podle dosavadních zkušeností se na každém z těchto míst uskuteční během týdne zhruba dvacítka jednání nad konkrétními projekty. Ať už ve stadiu přípravy nebo konkrétní realizace. ZÁKLADEM JE VYBRAT SI TEN SPRÁVNÝ Hned prvním oříškem pro podnikatele může být výběr toho správného programu, z něhož by chtěl čerpat dotační příspěvek. Pracovníci CzechInvestu proto radí: Nemusíte přijít hned na začátku s hotovým projektem. Musíte ale jasně definovat svoje potřeby a cíl, kterého chcete dosáhnout. Potom je možné pomoci s výběrem nejvhodnějšího operačního programu. A první krok k získání dotace má podnikatel za sebou. PENÍZE NEPŘIJDOU HNED I když dotace vyřeší financování projektu jako celku, je nutné počítat s tím, že vyplacena bude vždy až po dokončení celého projektu. Je tedy třeba mít předem zajištěné financování. Navíc je schopnost financovat podnikatelský záměr podmínkou získání dotace už v první fázi - tedy žádosti o její přijetí. Jde například o předložení výše vlastních financí, úvěrového příslibu nebo přímo úvěrové smlouvy. To navíc umožňuje, že s realizací projektu může podnikatel začít hned v den, kdy podá žádost o dotaci. Od té chvíle se totiž příslušné a povolené náklady mohou započítat do konečné sumy, z níž se dotace vypočítá. Bude-li samozřejmě schválena. Vše, co bylo ale před podáním žádosti, dotováno být nesmí. Takže náklady na samotnou přípravu projektu a žádosti o dotaci nese podnikatel pouze sám. Na druhou stranu je potřeba se připravit na možnost, že ještě několik let po ukončení projektu a vyplacení dotace mohou domácí i evropské kontrolní orgány využití peněz sledovat a dotaci i zpětně odebrat. Není například přípustné opravit zámeček pod vlajkou školicího střediska a rok po získání dotace z něj udělat hotel. V této době zatím bohužel nejsou známa přesná data vyhlášení dílčích operačních programů. Je ale zřejmé, že programy přijdou průběžně během roku 2007 - první zřejmě již na přelomu ledna a února. Je proto vhodné se už nyní zaregistrovat na internetových stránkách agentury CzechInvest pro bezplatné zasílání aktuálních informací. Jakmile bude známo datum vyhlášení programů, rozešle agentura e-mail s daty jednotlivých výzev. ON-LINE SPOJENÍ BUDE HRÁT PRIM Všechny termíny se samozřejmě objeví i na internetových stránkách agentury CzechInvest. Zkušenosti pracovníků z regionů totiž už dnes jasně ukazují, že řada firem žádá o dotace z různých programů. Sledovat potom všechny termíny může být náročné. Dostat upozornění přímo do e-mailu je tak vítanou službou. Pro příští období navíc stát počítá s tím, že se množství žádostí zvýší. Kvůli rychlosti i zjednodušení celého procesu bude třeba přejít na komunikaci on-line. ZAMĚŘENO NA INOVACE A LIDSKÉ ZDROJE Pokud by se mělo hledat jednoduché vyjádření, v čem se liší dosavadní a nová dotační politika, jde o pozvolný přesun od kvantity ke kvalitě. Už není třeba podporovat jakékoliv podnikání, zakládání firem a růst pracovních míst. V následujícím období by dotace měly podpořit modernizace, zavádění nových technologií, investování do pracovníků. Tento trend se přitom začal projevovat už v iniciativě samotných podniků v ještě probíhajících dotačních programech. Příkladem může být medicínsko-farmaceutický klastr Nanomedic, který vznikl ve východních Čechách. Sdružení například plánuje vybudovat špičkový vědeckotechnologický park či zřídit nový studijní obor medicínské inženýrství na VUT v Brně a připravuje i další projekty na podporu rozvoje vědy a výzkumu nanomateriálů a biotechnologií. "Počítáme, že do roku 2008 bychom mohli získat více než 25 milionů korun prostřednictvím agentury CzechInvest, další peníze chceme získat z unijních a státních dotačních programů," říká manažerka klastru Zuzana Pekárková. Tento příklad přitom není ojedinělý a dokazuje, že Česká republika není pouhou montovnou s levnou pracovní silou. JAK SE DOSTAT K DOTACÍM zaregistrovat se co nejdříve na internetových stránkách agentury CzechInvest pro bezplatné zasílání aktuálních informací o nových dotačních programech ujasnit si cíl svého podnikatelského záměru a vybrat vhodný dotační program sledovat termíny nutné k předkládání projektu, doplnění informací a povinnost monitoringu spuštěného projektu příjemci dotace by pro vyplnění formulářů měli disponovat programem Microsoft Excel 97 (a vyšší) sběr dat a komunikace s žadatelem bude probíhat on-line, což si vyžádá nutnost zřízení elektronického podpisu ZDROJ: Podnikatelský týdeník Profit
MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
29.12.2006 13:34
Počet zhlédnutí: 9 825