Archiv

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu statutárního města Frýdek-Místek na rok 2008

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu statutárního města Frýdek-Místek na rok 2008 Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku oznamuje všem zájemcům o finanční příspěvek ze sportovního fondu, že nové tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2008 je možné vyzvednout ze stojanu u informací v přízemí budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148 nebo na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Tiskopis je možné získat i na webových stránkách města (www.frydekmistek.cz/radnice/tiskopisy, pokyny, materiál/odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy). Neinvestiční dotace ze sportovního fondu jsou určeny výhradně k podpoře sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží (vč. Sboru dobrovolných hasičů na požární sport dětí) a zdravotně postiženými sportovci. Organizace musí mít sídlo ve Frýdku-Místku a působit na území města. Dotace nebudou poskytovány podnikatelským subjektům a sportovním klubům zařazeným do Centra sportu. Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost a jednotlivé akce s požadovanými přílohami je nutno zaslat na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo podat na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148 nejpozději do 31. prosince 2007. Žádosti o dotace na jednotlivé akce je možno podávat i v průběhu roku 2008. Na žádosti o dotace na celoroční činnost odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Doporučujeme všem žadatelům prostudovat si statut sportovního fondu, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
28.11.2007 11:58
Počet zhlédnutí: 8 940