Archiv

Pozor, OKEĆ končí

K 31. prosinci roku 2007 skončila platnost Odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ. Žadatelé o dotace z fondů EU z řad podnikatelů ji znali mj. i z toho, že se její kódy používaly pro vymezení okruhu oprávněných žadatelů o podporu z některých dotačních titulů, resp. předmětu činnosti a podnikání oprávněných žadatelů. Od 1. ledna 2008 nahradila OKEČ Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE vypracovaná podle mezinárodní statistické klasifikace. Přechod na novou klasifikaci se promítl již ve výzvách vyhlášených na přelomu roku v OP Podnikání a inovace (OPPI). Žadatelé, kteří se v jejich rámci hodlají ucházet o podporu, však počátkem roku 2008 narazili na určité praktické problémy vyvolané změnou klasifikací. Například databáze registru ekonomických subjektů (RES) stále pracuje s klasifikací OKEČ, takže v ní zájemce nemůže zjistit svůj kód CZ-NACE. Na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ) sice zájemci našli převodník, aplikace ale nebyla bez problémů. Úskalím je již to, že není označen jako převodník mezi OKEČ a CZ-NACE, ale jako "Převodník NACE Rev. 1. 1 - NACE Rev. 2", první sloupec však odpovídá OKEČ. Vcelku úspěšně jej lze použít pro převod z CZ-NACE na OKEČ, obrácený postup však je problematičtější, neboť jednomu OKEČ odpovídá více kódů CZ-NACE a naopak jeden kód CZ-NACE odpovídá více částem OKEČ. Podle vyjádření zástupkyně ČSÚ ze 7. ledna budou změny číselníků v rámci RES zohledněny nejdříve v lednu 2009. "Nezbývá než doufat, že se do počátku příjmu registračních žádostí z nových výzev OPPI podaří vyřešit všechny nejasnosti a potenciální žadatelé nebudou mít problémy se zařazením své firmy podle CZ-NACE, a tedy i se směrováním své žádosti o dotaci do správného dotačního titulu,", komentoval dětské nemoci přechodu na novou klasifikaci vedoucí portálu eDotace.cz Petr Navařík.
MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
18.01.2008 13:27
Počet zhlédnutí: 9 856