Archiv

EU podporuje propagaci evropských zemědělských produktů

Zajímavými zdroji evropských financí jsou nejen komunitární programy, ale i další finanční nástroje zaměřené na konkrétní tématickou oblast. Jedním z nich je i podpora propagace evropských zemědělských produktů (EZP) mimo EU.     EZP jsou známé svou vysokou kvalitou. Společná zemědělská politika a zemědělské dotace ale zhoršují jejich konkurenceschopnost na mimoevropských trzích. I proto bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 zřizující podpůrný nástroj pro informační a propagační opatření na podporu EZP ve třetích zemích a nařízení komise (ES) č. 1346/2005.     Cílem je informovat o EZP v Jižní Africe, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Austrálii, Bosně a Hercegovině, Číně, Jižní Koreji, Chorvatsku, Indii, Japonsku, Norsku, na Novém Zélandě, v Rusku, Srbsku a Černé Hoře, Švýcarsku, Turecku a na Ukrajině. Do teritoriální působnosti spadají i další oblasti jako Severní Afrika, Severní Amerika, Latinská Amerika, Jihovýchodní Asie, Blízký a Střední východ. Podmínka pro podání projektu     Každý členský stát pověří jeden orgán, který přijímá žádosti a komunikuje s EK. V případě ČR jde o MZ, respektive Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).     Projekty mohou předkládat subjekty s pětiletou praxí v oboru z jednoho členského státu. Je však možné podat i společný projekt dvou nebo více členských států nebo projekt ve spolupráci s mezinárodní organizací. Doba trvání projektu je stanovena na 1-3 roky. Navrhovaná aktivita musí být v souladu s právními předpisy daného třetího státu. EK přispívá max. 50 % rozpočtu projektu. V případě soukromých subjektů může žádat o složení jistiny ve výši 15 % rozpočtu projektu. U veřejnoprávních subjektů se spokojí s písemnou zárukou.     V roce 2007 přihlásilo své projekty 25 členských států. Vybráno bylo 18 nejlepších. Češi zatím nebyli úspěšní. Proč by nám zjednodušená pravidla nemohla přinést štěstí v roce 2008 ?     Červnová uzávěrka EK je ještě daleko, ale zájemci, tj. každý členský stát, musí do té doby stihnout realizovat národní pre-selekci. Času tedy není nazbyt !     Více na www.cebre.cz/cz/docs/zemedelstvi.
MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
25.01.2008 09:51
Počet zhlédnutí: 6 546