Archiv

Neinvestiční dotace pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež na rok 2008

Statutární město Frýdek-Místek, prostřednictvím odboru sociálních služeb získalo dotaci na provoz svých dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Klubu Kosťa a Klubu Prostor.  Tato neinvestiční dotace je udělena ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2008 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb prostřednictvím rozpočtu krajského úřadu. Na základě vydaného rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla schválena dotace v celkové výši 948 tis. Kč pro obě zařízení.  Klub Kosťa, sídlící na Kostíkově nám. 646, čerpá prostředky na vybavení počítačové výukové místnosti, která bude sloužit ke zdokonalení počítačové gramotnosti uživatelů zařízení. Dále je finanční podpora určena pro mzdy zaměstnanců tohoto pracoviště.  Klub Prostor, který své služby poskytuje v objektu na Husově ulici č. 3293 pronajatém od společnosti Distep, a.s., finanční podporu použije na úhradu nájemného, energií, platů a drobných materiálových nákladů.  Získáním finančních prostředků neinvestiční dotace se ušetřily peníze z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, které budou použity na financování jiných aktivit. 
MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15.07.2008 11:21
Počet zhlédnutí: 4 682