Archiv

Přehled novinek agentury Czechinvest z oblasti podpory podnikání - listopad 2008

Dne 14. 11. 2008 byl spuštěn příjem Registračních žádostí do programu Eko-energie. • Eko-energie II. Výzva: program, který zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie. Příjem Registračních žádostí bude probíhat od 14. 11. 2008 do 28. 2. 2009 Zároveň byl dne 14. 11. 2008 spuštěn příjem Plných žádostí do programů Spolupráce – Klastry, Spolupráce – Technologické platformy, Inovace – Inovační projekt a ICT v podnicích. • Spolupráce – Klastry I. Výzva: program, který pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Příjem Plných žádostí probíhá od 14. 11. 2008 do 30. 4. 2009 • Spolupráce – Technologické platformy I. Výzva: program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení Příjem Plných žádostí bude probíhat od 14. 11. 2008 do 31. 12. 2008 • Inovace – Inovační projekt II. Výzva: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie. Příjem Plných žádostí bude probíhat od 14. 11. 2008 do 28. 2. 2009 (do 18 hod.) • ICT v podnicích II. Výzva: program, který pomáhá získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Příjem Plných žádostí bude probíhat od 14. 11. 2008 do 31. 5. 2009Agentura CzechInvest žadatele žádá, aby se dobře seznámili s textem Výzvy, Podmínkami poskytnutí dotace a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace, které naleznou v Připojených souborech na stránkách jednotlivých programů. Upozornění pro žadatele: na základě dohody Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest došlo k rozdělení Pokynů pro žadatele a příjemce dotace na obecnou část, která je společná pro všechny dotační programy v rámci OPPI, a dále část zvláštní, která odráží specifika daného programu. Obecnou část naleznete na stránkách agentury CzechInvest i MPO. Zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro jednotlivé programy jsou v současné době zveřejňovány u jednotlivých programů podpory na webových stránkách obou zmíněných institucí.  Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
28.11.2008 13:58
Počet zhlédnutí: 5 665