Archiv

Podpora pro fyzické osoby na úsporné zdroje energie ze SFŽP

Pokud nahradíte v rodinném domě nebo bytě kotel nebo kamna na fosilní palivo za moderní kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo si pořídíte solární systém, můžete požádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“). Žádosti se předkládají SFŽP do 31.března 2009. Podle podmínek platných od 15.1.2009 lze nově žádat na úsporné zdroje energie instalované v novostavbách. Podmínkou pro získání dotace na kotel na biomasu a na tepelné čerpadlo v novostavbách je, že budova bude splňovat energetický standard a není ji možné napojit na rozvod zemního plynu nebo na centrální zdroj tepla. Podpora se poskytujeme na již ukončené akce, a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Výše finanční podpory u kotle na biomasu činí 50 % uznatelných nákladů, maximálně však 50 tis. Kč, u solárních systémů 50 % uznatelných nákladů, maximálně však 65 tis. Kč a u tepelného čerpadla 30 % uznatelných nákladů, maximálně 75 tis. Kč. Další informace naleznete na internetových stránkách www.sfzp.cz, nebo se obraťte přímo na krajské pracoviště. Kontaktní adresa: Státní fond životního prostředí České republiky Krajské pracoviště v Moravskoslezském kraji Českobratrská 7 702 00 Ostrava 2 Kontaktní osoby: RNDr. Martina Breuerová, tel. 596 138 314 Ing. Alena Matyášková, tel. 596 110 713 Odbor životního prostředí a zemědělství
MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
04.02.2009 14:30
Počet zhlédnutí: 3 657