Archiv

PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM

Dne 25.06.2009 bylo otevřeno PORADENSKÉ CENTRUM Zelená úsporám pro Moravskoslezský kraj, oficiální partner Státního fondu životního prostředí České republiky. PORADENSKÉ CENTRUM Zelná úsporám přináší žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám komplexní projektovou, technickou a administrativní podporu pro fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, ale i pro podnikatelské subjekty. Cílem je maximálně přispěk všem žadatelům k úspěšnému čerpání dotací. Garance a přínos PORADENSKÉHO CENTRA Zelená úsporám: - zvýšení dostupnosti a odbornosti informací pro zájemce, žadatele, - komplexní služby pro žadatele v rámci programu Zelená úsporám, - vypracování úvodních studií (stavebních, energeticky úsporných, finančních, právních, - přizpůsobení požadavku žadatele k podmínkám daného dotačního titulu, - garance kvality zpracování žádosti o dotace, - právní dohled nad jednotlivými úkony, - zajištění vyúčtování dotace, - zpracování podkladů o proplacení dotace, - archivace dokumentace vztahující se k dotaci v rámci programu Zelená úsporám, - spolupráce při zpětné kontrole dodržování podmínek programu Zelená úsporám ze strany SFŽP. Kontakt - PORADENSKÉ CENTRUM: PORADENSKÉ CENTRUM Zelená úsporám Českobratrská 1403/2 702 00  Ostrava tel.: 596 112 620, fax: 596 112 621 e-mail: info@zelena-usporam.cz www.zelena-usporam.cz
MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
16.07.2009 13:31
Počet zhlédnutí: 4 318