Archiv

KONFERENCE: Evropské příležitosti regionu 29.10.2009, Nová aula Vysoké školy báňské – TU Ostrava

3. ročník konference o využití strukturálních fondů EU v Moravskoslezsku, čerpání dotací z Regionálního programu Moravskoslezsko a evropské regionální politice. Program: - přednášky a semináře k aktuálnímu stavu čerpání z fondů EU - diskuzní fóra pro žadatele o dotace a příjemce dotací u Regionálního operačního programu Moravskoslezsko - pracovní workshopy ke klíčovým tématům pro přípravu a zpracování žádostí o dotaci a realizaci projektů - semináře na téma evropská regionální politika - výstava Ze života úspěšných projektů ROP Moravskoslezsko Konference je určena zástupcům veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru, odborné veřejnosti, akademické sféře a všem zájemcům o probíraná témata. Bližší informace na www.konference.dobra-rada.cz Dotazy a náměty zasílejte na konference@dobra-rada.cz KONFERENCE JE PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA.
MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
21.10.2009 16:48
Počet zhlédnutí: 6 701