Archiv

Vozíčkáři nevyúčtovali dotace, radní doporučují od smluv odstoupit

Sportovní klub vozíčkářů F-M obdržel z města Frýdek-Místek v loňském roce dotace z charitativního fondu a rozpočtu města v celkové výši 320 tisíc korun. Protože sdružení nedodrželo základní podmínku, že do určitého termínu musí poskytnuté dotace řádně vyúčtovat, radní doporučují od smluv odstoupit. Konečné rozhodnutí padne na zářijovém zasedání zastupitelstva města. Celkem 3 smlouvy o poskytnutí dotací uzavřelo vloni město Frýdek-Místek s občanským sdružením Sportovní klub vozíčkářů F-M. Žadatel, který finance využil na spolufinancování počítačové sítě v bezbariérové studovně, zakoupení 2 kusů basketbalových vozíků a úhrady provozních nákladů se zavázal, že do určitého termínu řádně poskytnuté dotace vyúčtuje. Ani přes několikeré urgence ze strany radnice tak sdružení neučinilo, proto se radní města Frýdku-Místku na dnešní schůzi usnesli doporučit zastupitelstvu města od smluv odstoupit. V úvahu rada také bere fakt, že s výše jmenovaným sdružením již dříve vznikly platební problémy ve vztahu, kdy město bylo pronajímatelem nebytových prostor. „Konečné rozhodnutí ale bude záležet na zastupitelstvu města. Materiál bude předložen na zasedání, které proběhne 20. září,“ sdělila starostka města Ing. Eva Richtrová. Nutno podotknout, že již na červnovém zasedání zastupitelé rozhodli o odstoupení 4 smluv s výše jmenovaným sdružením o poskytnutí dotací z fondu propagace a reprezentace, a to ve výši 200 tisíc korun. Jana Alžběta Mikulíková
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
20.07.2004 17:12
Počet zhlédnutí: 14 144