Archiv

Do konce roku město Frýdek-Místek vydá naučnou publikaci

Na své dnešní schůzi Rada města Frýdku-Místku schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Díky ní obdrží naše město 125 tisíc korun, jimiž pokryje polovinu nákladů na vydání naučné publikace. Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Frýdek-Místek v březnu požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje o dotaci ve výši 125 tis. Kč na projekt nazvaný Krajinou Frýdecka-Místecka. Výše dotace by měla pokrýt přibližně polovinu potřebných finančních prostředků. Cílem projektu je vydat publikaci, která seznámí zejména žáky II. stupně základních škol a středoškolské studenty v rámci ekologické výchovy s přírodními hodnotami našeho regionu, jako např. chráněnými územími a památnými stromy a zde žijícími živočichy a rostlinami. Mimo textu bude obohacená také o spoustu barevných fotografií. Publikace o cca 50 stranách by měla být vydána do konce tohoto roku v nákladu 3 – 5 000 kusů. „Poté bude zdarma distribuována do škol regionu Frýdecka-Místecka a pravděpodobně bude využita i v informačních střediscích,“ zakončil představení výtisku místostarosta města, který má problematiku životního prostředí ve svých kompetencích, Mgr. Petr Cvik. Mgr. Jana Alžběta Mikulíková
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
17.08.2004 18:17
Počet zhlédnutí: 14 318