Archiv

Stavbu nové cyklostezky zahájíme v polovině října

Rada města Frýdku-Místku na svém včerejším jednání mimo jiné schválila jedno z rozpočtových opatření, kterým dojde k navýšení příjmů města. 22. září totiž město Frýdek-Místek uzavřelo smlouvu o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) ve výši 5, 7 milionů korun. Částka bude využita na spolufinancování projektu „Cyklistická stezka v úseku Palkovická – Olešná“. Do rekreační zóny Olešná, kde tento měsíc dokončujeme stavbu aquaparku, jehož provoz bude slavnostně zahájen příští letní sezónu, tak přibude příjemná cesta pro pěší i pro cyklisty. Stavbu cyklostezky zahájíme již v polovině října. Trasa nové stezky určené pro chodce i pro cyklisty bude dlouhá 3, 8 km. Začínat bude u podchodu před sídlem Severomoravské plynárenské, a. s., v Místku, dále povede zezadu přes nynější pozemek této společnosti až na ulici Kvapilovu, pak přes říčku Olešnou, kde se vybuduje nová lávka, za točnu autobusu u přehrady Olešné až k hrázi. Za hrází se stezka odchýlí doleva přes stávající parkoviště až na ulici K Olešné. Část cyklostezky povede přes stávající komunikace, které budou dopravně označeny. Povrch čtyř nově zbudovaných úseků, jejichž celková délka bude 1368 metrů, zhotovíme ze zámkové dlažby a vybudujeme na nich nové veřejné osvětlení. Celkové náklady na stavbu, která bude ukončena do konce roku, činí cca 11 milionů korun. Dotace ze SFDI tedy pokryje asi 60 %, zbývajících 40 % půjde z rozpočtu města. Stavbu provede STRABAG, a. s., odštěpný závod Ostrava. Důležitým upozorněním pro řidiče je, že přibližně od listopadu bude již hráz přes přehradu Olešnou pro automobilový provoz uzavřena.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
06.10.2004 14:18
Počet zhlédnutí: 14 623