Archiv

Radní rozdělili víc než 1,5 milionu korun na obnovu památek ve městě

Radní města Frýdku-Místku na své poslední schůzi schválili poskytnutí finančního příspěvku na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. „Naše město se ke zmíněnému programu o státní finanční podporu přihlásilo již koncem loňského roku. Letos nám dotace byla přidělena, a to ve výši 1 650 000 korun. Členové investiční komise věc projednali a navrhli přidělení prostředků konkrétním žadatelům,“ vysvětlil předseda komise a radní v jedné osobě Jaroslav Muroň. Díky získaným příspěvkům tak bude moci zvelebit své nemovitosti například Římskokatolická farnost Frýdek, Nadační fond poutní nadace města Frýdku-místku nebo společnost ALSATIAN spol. s r.o.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
18.11.2004 08:18
Počet zhlédnutí: 13 769