Archiv

Milion pro fotbal mládeže

Frýdecko-místečtí radní doporučují zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,1 milionu korun z Centra sportu pro rok 2005 s novým subjektem pod názvem Fotbal Frýdek-Místek. „Mámě z loňska vytvořenou finanční rezervu pro letošní rok na mládežnická fotbalová družstva Centra sportu. Podmínkou přidělení finančních prostředků nově vzniklému subjektu Fotbal Frýdek-Místek bylo převzetí mládežnických družstev Centra sportu hrajících doposud pod hlavičkou Fotbalového klubu Frýdek-Místek. Zároveň jsme měli jako podmínku získání práv hrát soutěže, které si jednotlivá družstva v minulosti vybojovala. Protože stanovené podmínky byly splněny, doporučujeme poskytnout neinvestiční dotaci z Centra sportu,“ vysvětlil místostarosta Petr Cvik. Finance jsou určeny na provoz sportovních zařízení a nájmy v souvislosti se sportovní přípravou a akcemi, dále na odměny trenérům, zdravotní zabezpečení sportovců, startovné, cestovné, dopravné a další vyspecifikované položky. Město tak dostálo slibu, že při vyjasnění a zprůhlednění hospodaření frýdecko-místeckého fotbalu bude znovu podporovat mládež. „Jsem rád, že po dlouhodobém jednání, které vedly Válcovny plechu a.s. a město, se nám podařilo fotbal ve Frýdku-Místku zachránit. Doufám, že nová etapa, která ho čeká, bude úspěšná,“ řekl místostarosta.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
23.02.2005 09:31
Počet zhlédnutí: 17 381