Archiv

Opozice zablokovala peníze do sociální sféry

19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se uskutečnilo v pondělí 7. března, ukázalo, že současná opozice je naprosto lhostejná k sociálním tématům. Indispozice místostarosty Petra Cvika, který musel z jednání odejít s „čtyřicítkou“ horečkou, využila mimo jiné k tomu, že zablokovala neinvestiční dotace odboru sociálních služeb a zdravotnictví. Současné vedení města disponuje 21 hlasy koaličních zastupitelů, které tvoří těsnou nadpoloviční většinu. Tento počet však nebyl na posledním zasedání udržitelný, protože místostarostu Petra Cvika zmáhala vysoká horečka. Za asistence MUDr. Adama se musel proto z jednání omluvit a byl odvezen do domácího léčení. Opozice poté této situace, kdy počet koaličních zastupitelů klesl pod 21, několikrát využila. Poprvé to bylo při projednávání Návrhu na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2005 – odbor sociálních služeb a zdravotnictví. Z rozpočtu města bylo již na minulém zasedání zastupitelstva města schválena částka téměř dva miliony korun jako neinvestiční dotace města pro subjekty, které působí v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví ve Frýdku-Místku nebo v jiných městech, kde poskytují své služby občanům našeho města. V předloženém materiálu měly být již schváleny konkrétní smlouvy o poskytnutí již dříve schválených neinvestičních dotací. Na tyto peníze čekalo celkem 19 subjektů - Občanské sdružení ADRA, Sdružení KAFIRA, Podané ruce-Projekt OsA, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR ŠKOLA ŽIVOTA, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Sjednocená organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, Oblastní spolek ČČK, Renarkon o.p.s., Společenství Romů na Moravě, MUDr. Štěpán – Urologická a klinická onkologie, Charita Frýdek-Místek, Charita Javorník, Obec Komorní Lhotka, Slezská diakonie – BETHEL Frýdek-Místek, Karviná, Třinec, a Armáda spásy v Havířově a Ostravě. Při hlasování o návrhu usnesení k tomuto bodu ani jeden z opozičních zastupitelů nepodpořil usnesení na uzavření smluv. Pro hlasovalo všech 19 přítomných zastupitelů koalice, 14 zastupitelů z řad opozice se zdrželo, 3 nehlasovali a nepřítomni byli 4 zastupitelé. „Usnesení proto schváleno nebylo a peníze nikdo v prvním pololetí roku 2005 nedostane, což u některých subjektů může znamenat vážné ohrožení činnosti. Pokud mohu hovořit za svou osobu, nejvíce mě mrzelo hlasování zastupitelů KDU-ČSL, kdy ani jeden tento návrh nepodpořil. Pan Mgr. Vojvodík, v minulém volebním období místostarosta, který odpovídal mimo jiné i za sociální a zdravotní oblast, musí být o prospěšnosti činnosti shora uvedených subjektů pro občany našeho města velmi dobře obeznámen. To samé mohu říci i o ing. Adamusovi, řediteli Ústavu sociální péče Ostravice, a také o ing. Hartmannovi – jednateli společnosti Gaudium Frýdek-Místek s.r.o., který navíc působí spolu s paní Knödlovou z ODS v sociálním výboru zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Jsem přesvědčen o tom, že politika do řešení komunálních problémů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví nepatří. Bohužel jiného názoru jsou opoziční zastupitelé. Tak došlo nejen při tomto hlasování k projevu jejich politické „síly“, i kdyby to mělo uškodit občanům města Frýdek-Místek,“ řekl Mgr. Ivan Vrba, místostarosta města, zodpovědný za sociální oblast.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.03.2005 14:39
Počet zhlédnutí: 18 032