Archiv

Organizace se dotací dočkají

Zastupitelé schválili na svém posledním zasedání neinvestiční dotace některým organizacím z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, kterým peníze při březnovém hlasováním nepřidělili. Jedná se celkem o 16 subjektů a částka činí dohromady necelé 2 miliony korun. Předkladatel návrhu místostarosta Ivan Vrba proto na žádost některých zastupitelů materiál široce rozepsal, aby v něm kolegům zjednodušil orientaci. „V návrzích nedošlo principiálně k žádné změně, pouze jsme museli posunout termín vyplacení první splátky dotací. Na minulém zastupitelstvu města mi bylo vytýkáno, že jsem neupřesnil účel, proto jsem do důvodových zpráv tentokrát zahrnul co nejdetailnější charakteristiku dané záležitosti,“ řekl Vrba, jehož návrh nakonec bez problémů prošel. Finance získá například Slezská diakonie, Armáda spásy, Charita Frýdek-Místek, Společenství Romů na Moravě, Škola života nebo Občanské sdružení ADRA.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
24.06.2005 10:13
Počet zhlédnutí: 14 499