Archiv

Rekonstrukce Křížového podchodu stále probíhá

Od poloviny července prochází Křížový podchod v Místku plánovanou rekonstrukcí. Město do něj investuje 21,5 milionu korun, dalších 7,1 milionů pak bude hrazeno ze získané dotace z ministerstva financí. Práce budou dokončeny do konce roku 2005. Rekonstrukcí stávajícího objektu podchodu, který zajišťuje pěší komunikaci pod silně zatíženým dopravním tahem, dojde ke změně jeho využití. Prodejní prostory budou zrušeny, podchod bude sloužit pouze jako komunikační prostor. Ve výstupním objektu směr „Ještěr“ bude v podzemním podlaží vybudováno veřejné WC ženy, místnost obsluhy a technická místnost. Ve výstupním objektu směr „kostel“ bude v podzemním podlaží vybudováno veřejné WC muži a bezbariérové WC, místnost obsluhy a technická místnost. Ve výstupním objektu směr „náměstí“ budou v podzemním podlaží vybudovány sklady a technická místnost. Ve všech třech výstupních objektech (směr „Ještěr“, směr „kostel“, směr „náměstí“ ) bude v nadzemním podlaží vybudována prodejna a WC pro obsluhu. V prostorech stávajících výtahových šachet budou osazeny výtahy pro přepravu osob ZTP, v současné době nejsou totiž rampy provedeny tak, aby mohly sloužit k bezbariérovému přístupu. Výstupní objekt směr „ul. Janáčkova“ bude obsahovat pouze schodiště. Veškeré prostory podchodu budou nepřetržitě sledovány kamerovým systémem. Podchod bude vybaven 8-mi stacionárními kamerami, které budou napojeny na služebnu městské policie.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
26.09.2005 16:47
Počet zhlédnutí: 12 552