Archiv

Občany Panských Nových Dvorů zajímala další perspektiva území

Především strategie města v otázce rozvoje lokality Panských Nových Dvorů zajímala občany, kteří 20. ledna přišli do restaurace U Hučky na Hovory s občany, kde radnici zastupoval místostarosta Miroslav Dokoupil a několik vedoucích odborů. Lidem byla odprezentována výstavba krytého aquaparku a projekční technika byla hojně využita i v další fázi, například při představení postupné regenerace sídliště Slezská, kde má město dále v plánu vylepšovat podmínky pro bydlení novými parkovacími místy, obnovou zeleně či dětskými hřišti. Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hronovský seznámil s plánovanými akcemi pro letošní rok a dostal od občanů i jeden tip – na protažení chodníku k hřbitovu až na Slezskou. „Je to hezká procházka a ne každý má auto,“ zněly argumenty. „Nejsme tady proto, abychom slepě slibovali všechno, co tady padne. Ale budeme se tímto podnětem zabývat,“ reagoval místostarosta Dokoupil, který potvrdil, že další perspektiva území je ve výstavbě rodinných domků i obytných domů. Problémem však jsou inženýrské sítě, jejichž budování je finančně velmi náročné a navíc jednání vždy komplikují majitelé pozemků. „Snažíme se spravedlivě rozdělovat finanční prostředky i do okrajových území a myslím, že nastal čas, aby i Panské Nové Dvory dostaly potřebnou prioritu, ale u každé investice vždy musíme vzít v úvahu hustotu zástavby. Město nemá ze zákona povinnost sítě budovat, často je to tak, že my to zainvestujeme a zisky pak z toho mají správci sítí. Také je nutné, aby lidé, kteří touží například po plynu, se zavázali, že se na něj skutečně připojí, protože jinak musí obce vracet dotace,“ řekl místostarosta Miroslav Dokoupil, který občanům vysvětlil, že míst vhodných k výstavbě ubývá, takže se dá očekávat více developerských projektů, kdy území zasíťuje konkrétní investor, nikoliv město. „V tomto volebním období jsme udělali hodně nadčasového, v tom dalším bychom se určitě mohli pustit do dalších věcí, aby bylo celé město krásné. Panské Nové Dvory znám, mám tu zahradu a musím říct, že co jsme s osadním výborem chtěli, to jsme vyřešili, pokud neexistovaly objektivní nepřekonatelné překážky. Jsme rádi, že se osadní výbory podařilo založit a že ten místní si získal svůj kredit a je skutečným partnerem města,“ hodnotil vzájemnou spolupráci místostarosta. Místní občany ještě zajímal harmonogram údržby cest v zimním období, takže se dozvěděli, že komunikace na jejich území musí TS a. s. podle časového plánu ošetřit do 48 hodin po spadu sněhu. „Ze zákona zmírňujeme závady ve sjízdnosti. To neznamená, že musí být cesty prohrnuty až na asfalt,“ upozornil Miroslav Hronovský. Petr Šabrňák, vedoucí odboru územního a ekonomického rozvoje, lidem také přiblížil současný stav obchvatu města. „Čeká se na vydání územního a stavebního povolení, s výstavbou se počítá někdy v roce 2007, ale nošovická zóna může termín urychlit, protože stát bude mít větší zájem situaci vyřešit,“ řekl Šabrňák.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
26.01.2006 12:52
Počet zhlédnutí: 11 782