Archiv

Reakce na článek o případu předsedy Fotbalového klubu Frýdek-Místek Jiřího Matusíka

V tisku se tento týden objevila informace o případu předsedy Fotbalového klubu Frýdek-Místek Jiřího Matusíka a jeho nezákonném použití dotace města. Záležitost nyní řeší Okresní soud ve Frýdku-Místku. Oficiální stanovisko Oddělení mládeže a tělovýchovy MěÚ Frýdku-Místku: Město Frýdek-Místek podporuje činnost sportovních klubů a přispívá výhradně na sportovce z řad dětí a mládeže prostřednictvím sportovního fondu a Centra sportu, do kterého byl od počátku zařazen i Fotbalový klub Frýdek-Místek (dříve Fotbalový klub VP Frýdek-Místek). Dospělé sportovce město podporuje pouze z fondu reprezentace a propagace města. Z tohoto fondu byla v minulých letech podporována pouze činnost družstev volejbalistek a házenkářů, která dosahovala vrcholové sportovní úrovně. Dále mohly finanční prostředky z fondu reprezentace a propagace města využívat i další sportovní kluby k pořádání významných sportovních akcí na území města nebo k reprezentaci města na významných regionálních národních či mezinárodních sportovních akcích. Město Frýdek-Místek uzavírá smlouvy s jednotlivými kluby, které mají právní subjektivitu. To však neznamená, že finanční prostředky jsou určeny celému klubu. V případě podpory Fotbalového klubu Frýdek-Místek město podporovalo „mládežnická družstva“, tj. družstva přípravky, žáků a dorostenců. Není pravdou, že by podpora byla určena družstvu dospělých. Představitelé občanského sdružení Fotbalový klub Frýdek-Místek byli s podmínkami podpory z Centra sportu obeznámeni, což dokládá také vyúčtování nákladů na provoz stadionu (energie) z jejich strany, kdy dokládali pouze poměrnou část nákladů vztahujících se k mládežnickým družstvům. Fotbalový klub Frýdek-Místek nevstoupil do likvidace kvůli městu Frýdek-Místek, jak se pan předseda domnívá. Město své závazky vyplývající ze smlouvy plnilo. Každý měsíc zasílalo na účet Fotbalového klubu Frýdek-Místek alikvotní část dotace a k pozastavení vyplácení dotace došlo v měsíci září poté, co příjemce dotace nebyl schopen doložit čerpání řádově 250 tis Kč a tyto účelově určené finance „mládežnickým celkům“ neměl ani na bankovním účtu ani v pokladně. O pořádku v hospodaření klubu, v evidenci sportovního vybavení a materiálu i v evidenci členské základny svědčí také vyjádření pana předsedy, který uvádí (viz článek … ze dne 4. 4. 2006), že Fotbalový klub měl čtyři sta žáků. V sezónách 2003/2004 a 2004/2005 působilo ve Fotbalovém klubu Frýdek-Místek necelých 300 aktivních hráčů včetně družstva dospělých a mládežnických družstev – přípravky, žáků a dorostenců. Problémy, se kterými se Fotbalový klub Frýdek-Místek potýká, nezpůsobilo město. Pokud by klub řádně hospodařil s finančními prostředky poskytnutými městem Frýdek-Místek určenými k podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže, město by ho podporovalo dále. Svědčí o tom současná podpora nového občanského sdružení Fotbal Frýdek-Místek, který je podporován stejným způsobem jako ostatní sportovní kluby zařazené do Centra sportu. Zpracoval dne 5. 4. 2006 Ing. Milan Brzý
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
05.04.2006 14:50
Počet zhlédnutí: 9 510