Archiv

Zadlužení města je v normě

Frýdecko-místecká radnice se pustila do výrazných investic, zejména do areálu na Olešné, ale ke konci roku neměla problém dostát svému závazku v Programovém prohlášení Rady města Frýdek-Místek na léta 2002-2006, kde garantovala za maximální hranici zadluženosti sedm procent z hodnoty majetku města. Tento ukazatel se daří plnit. Míra zadluženosti města k 31. prosinci 2005 činila pouze 5,63 procent, takže město mělo v tomto ohledu ještě rezervy. Bez nejmenších potíží radnice vyhovuje i druhému parametru – v ukazateli dluhové služby, který se používá například při žádostech o dotace. Ministerstvo financí obce a kraje, které překročí stanovenou výši dluhové služby ve výši 30 procent, vyzývá k přijmutí opatření, aby v příštím období tuto hranici nepřekračovaly. „Pro rok 2005 mělo město ukazatel dluhové služby pouze ve výši 4,24 procent, mnohem více se město stanovené hranici blížilo v roce 1998, kdy k překročení chyběla pouhá čtyři procenta. Nyní máme velkou rezervu, ovšem metodika výpočtu se od té doby změnila,“ řekla primátorka Frýdku-Místku Eva Richtrová.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
29.07.2006 18:41
Počet zhlédnutí: 8 315