Archiv

Pracovníci sociálních služeb se soustavně vzdělávají

Naše město získalo na jaře dotaci z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve výši 719 544 korun na vzdělávání pracovníků zaměstnaných v sociálních službách ve městě Frýdek-Místek na léta 2006-2007. Tato získaná dotace jednak navýšila finanční prostředky radnice na průběžné vzdělávání zaměstnanců, které je nezbytnou součástí profesního vybavení každého úřadníka, a současně podpoří aktivity magistrátu vedoucí ke zlepšování služeb regionu. Projekt “Vzdělávání – cesta ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb ve frýdecko-místeckém regionu“ je zaměřen na pracovníky působící v sociálních službách, a to ať již přímo na magistrátu města nebo v jeho příspěvkových organizacích sociální služby poskytujících. V současné době se projekt dostává do přímé realizační fáze zajišťované vzdělávací institucí PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zlín. „Celkem 183 bylo rozděleno do speciálně sestavených kurzů a výcviků s odborně připravenými vzdělávacími programy. Vysoce graduovaní lektoři na seminářích kladou důraz především na přímé zapojení účastníků do jeho obsahu. Pozornost je rovněž zaměřena také na osobnostní rozvoj pracovníků, zejména v poskytnutí odborné pomoci pro zvládnutí stresových a náročných situací tak, aby byli motivováni pro další aktivní přístup a nedocházelo u nich k takzvanému syndromu vyhoření,“ vysvětluje Renáta Pavloková z odboru sociálních služeb a sociální péče. Socioterapeutické výcviky jsou založeny zejména na osobních prožitkových zkušenostech mají velmi dobře propracované propojení aplikace teorie na poznatky vyskytující se v praxi, na způsoby zvládání technik komunikace a uplatňování metod sociální práce. Je nezbytné, aby pracovník poskytující sociální službu a sociální péči klientům byl vybaven širokým spektrem informací z problematiky sociální, sociálně zdravotní a sociálně právní, uměl se v této problematice orientovat a tím byl schopen komplexně poskytnout nezbytné informace. Od ledna r. 2007 nabude účinnosti nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který přinese řadu změn do života jak uživatelům sociálních služeb, tak i jejich poskytovatelům. Je tedy prvořadým úkolem Magistrátu města Frýdku-Místku řádně připravit pracovníky této sféry na jeho realizaci. „Tento projekt má i další cíl, kterým je motivace a pobídka poskytovatelů k získávání finančních prostředků na soustavné vzdělávání a prohlubování znalostí svých zaměstnanců, které je naprostou nezbytností současné moderní organizace. První reakce posluchačů jsou velmi kladné, způsob a forma vedení seminářů má velký ohlas čímž se postupně naplňuje záměr a cíl celého projektu. Tyto reakce jsou zaznamenány od prvních frekventantů kurzů tedy od pečovatelek Pečovatelské služby Frýdek-Místek, Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, sociálních pracovnic sociálně právní ochrany dětí a sociálních asistentů pro děti a mládež Magistrátu města Frýdku-Místku,“ uzavřel náměstek primátorky Ivan Vrba.  Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
06.10.2006 14:05
Počet zhlédnutí: 7 280