Archiv

Město opět zažádalo o dotace na terénní pracovníky

Radnice chce navázat na předchozích šest let a pokračovat v terénních pracích v oblastech, kde žije romská komunita. V rámci doplňkového Programu terénní práce 2007 se proto opět uchází o dotaci Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. „Budeme opět žádat o prostředky, které nám pomohou pokrýt tři pracovní místa terénních pracovnic. Celkem je na letošní rok potřeba získat 513 tisíc korun, z toho 118 tisíc korun bude hrazeno z našeho rozpočtu a 395 tisíc korun by mělo plynout z dotace,“ upřesnil Rostislav Hekera, který má na magistrátu na starosti problematiku národnostních menšin. Lokalita, ve které mají sociální pracovnice působit, je hlavně okolí ulice Míru, která je problémová a žije zde přibližně 360 Romů. „Většina z nich je zadlužena a řeší svou situaci dalším zadlužováním. Od toho se odvíjí i problém s neplacením poplatků a podobně. Snažíme se tyto klienty hlavně informovat o dalších dopadech jejich počínání a pomáhat jim ve spolupráci se Společenstvím Romů na Moravě shánět zaměstnání,“ říká Hekera. Podle jeho slov je však nutné vést osvětu už u mládeže. Mladí Romové mají totiž zakořeněnou představu, že budou po vzoru svých rodičů pobírat sociální dávky. Pokud začnou studovat, většinou do dvou let ze studií odchází. Časté je také záškoláctví. Nezřídka se mezi Romy objevuje experimentace s drogou. „V této lokalitě funguje komunitní centrum a denní centrum pro děti předškolního věku. Podařilo se nám tady vytvořit nějaký systém prevence, který je založen hlavně na konání různých tématických akcí. Právě díky terénním pracovnicím se nám tak mnohé problémy daří registrovat v čase, kdy je možné učinit kroky k jeho úspěšnému vyřešení,“ uzavírá Hekera.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
31.01.2007 15:40
Počet zhlédnutí: 5 761