Archiv

Náměstek jednal o možnostech „vyléčení“ Olešné

Novou technologii čištění vodních nádrží přijeli ve středu 28. března na magistrát představit zástupci společnosti Aplikace 03 s.r.o. a také zástupce Českého institutu pro integraci EU. O možnostech aplikace této metody v přehradě Olešná diskutovali s náměstkem primátorky Michalem Pobuckým, Jiřím Ledererem z odboru životního prostředí a zemědělství a s Lenkou Kubátovou z odboru z územního a ekonomického, která má na starosti dotace. O problematice vyčištění přehrady Olešné se hovoří již řadu let a dlouho se také diskutovalo o celé řadě způsobů zlepšení kvality tamní vody. Různá řešení však narážela vždy jak na nedostatek financí, tak na fakt, že vlastníkem nádrže ani není město, nýbrž Povodí Odry. Jakékoliv snahy se navíc v situaci, kdy okolní obce doposud nemají vyřešenou kanalizaci, jeví jako sysifovská práce, protože efekt by byl pouze krátkodobý. Nová technologie spočívá v okysličování vody v celém vodním sloupci. Na dno přehrady by byla umístěna síť kabelů, které by vypouštěly miniaturní bublinky směsi vzduchu a ozónu. Tím by se, laicky řečeno, zabránilo vzniku hnilobných procesů a množení organických látek, které podporují takzvanou eutrofizaci, čili zvýšené množství živin ve vodě. „Nejedná se o žádnou násilnou rekultivaci. Na rozdíl od starších technologií na chemické bázi, které působily na řadu organismů neselektivně, se zde využívá moderní provzdušňovací metoda. Mikrobublinky, které stoupají k hladině navíc, vodu mírně ochlazují a tím se zrychluje mineralizace organického substrátu. Plyny kromě toho zmírňují povrchové napětí vody, čímž dochází k lepšímu vstřebávání vzdušného kyslíku. Vhánění vzduchu s ozónem do rozvodného systému by umožňovaly zhruba tři vzduchové kompresory s ozónovým generátorem,“ vysvětlil Stanislav Mikéska ze společnosti Aplikace 03 s.r.o. Podle jeho slov by mohl být výsledek teoreticky viditelný již za jeden rok, ovšem připustil, že znečištění přítoku Olešné by mohlo proces zpomalit. „Realizace této technologie by byla možná nejschůdnější, ovšem jsme teprve na začátku a pokud bychom do projektu šli a o finance namísto Povodí Odry zažádali, rozhodně bychom v budoucnu bezpodmínečně trvali na odkanalizování okolí, ať už se voda v Olešné bude čistit nebo ne. O dotace na kanalizaci žádáme jménem těchto vesnic již řadu let, avšak zatím jsme nebyli vyslyšeni,“ řekl náměstek Michal Pobucký a poukázal na zásadní fakt, a sice, že město není vlastníkem přehrady. Muselo by být totiž jasně definováno, kdo by systém v budoucnu spravoval a samozřejmě hradil spotřebu elektrické energie. „S Povodím Odry musíme také zkonzultovat vliv takového zásahu na faunu a flóru žijící v nádrži, což si vyžádá samostatnou studii. Ve vodním sloupci je totiž v přirozených podmínkách stojatých vod různá teplota vody vzhledem k hloubce. Pokud bychom sem pouštěli vzduch, způsobili bychom cirkulaci a změnu teploty. Některé druhy na to mohou reagovat velice špatně. Otázkou také zůstává, zda je taková investice potřeba v nádrži, která má stále vlastní samočisticí schopnost,“ varoval Jiří Lederer z odboru životního prostředí a zemědělství. Podle Aleše Přichystala z Českého institutu pro integraci EU by mohlo město získat na projekt většinu financí z Evropských fondů a částečně by bylo možné náklady krýt také ze státního fondu životního prostředí. Celkové náklady na tuto technologii činí odhadem 100 milionů korun. Provzdušňování tohoto typu se v republice zatím provádí pouze na třech soukromých rybnících a připravuje se také na brněnské přehradě.  Foto č. 1: schůzka Foto č. 2: Jiří Lederer prohlíží část rozvodného systému, který by mohl být umístěn na dně přehrady
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
30.03.2007 08:51
Počet zhlédnutí: 5 871