Archiv

MĚSTO OPĚT PODPOŘÍ KULTURU A ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Magistrát města Frýdku-Místku v těchto dnech přijímá žádosti o příspěvek z Kulturního fondu, ale také z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Nové tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2008 je možné vyzvednout na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, k dispozici jsou také ve stojanu u informací v přízemí budovy magistrátu na ul. Radniční 1148 a na webových stránkách města (www.frydekmistek.cz/radnice / tiskopisy, pokyny, materiál / odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy ). Kulturní fond je určen k podpoře činnosti zejména neziskových organizací, souborů, skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují kulturní aktivity pro občany města Frýdek-Místek. Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost, nájmy či provoz zařízení s požadovanými přílohami je nutno zaslat na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo podat na podatelně magistrátu nejpozději do 31. prosince 2007. O dotace na jednotlivé akce je možno požádat ve dvou termínech, a to do 31. prosince 2007 a do 15. června 2008. Fond výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit je určen k podpoře volnočasových, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit, a to přednostně pro děti a mládež města Frýdek-Místek. Žádosti o dotaci na celoroční činnost a jednotlivé akce je opět nutno zaslat nejpozději do 31. prosince 2007. Žádosti o dotace na jednotlivé akce je možno podávat i v průběhu roku 2008. Letos bylo z Kulturního fondu rozděleno 765 tisíc korun a z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit půl milionu. Jaká částka se ve fondech objeví příští rok, to zatím není přesně jasné, bude se odvíjet od rozpočtu města na rok 2008, který teprve schválí zastupitelé města.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
09.10.2007 12:20
Počet zhlédnutí: 4 436