Archiv

8.ZŠ MÁ NOVÉ HŘIŠTĚ

Základní škola na ul. Čs. armády má nové hřiště. Svým vybavením se řadí mezi moderní a víceúčelové. V místě bývalého hřiště u školy, které bylo dlouhá léta v nevyhovujícím stavu a žáci jej téměř nevyužívali, ho nechal vybudovat zřizovatel, Statutární město Frýdek-Místek. Důvodem byla skutečnost, že v okolí školy není podobné hřiště k dispozici. Hřiště u 8.ZŠ se začalo měnit k nepoznání v polovině června tohoto roku. V jeho spodní části bylo vybudováno vnitřní víceúčelové hřiště, jehož povrch tvoří umělý trávník s křemičitým vsypem. Hrát se na něm bude moci tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal a cvičný basketbal. Hřiště je vybaveno brankami na malou kopanou, sadou sloupků pro tenis i volejbal a čtyřmi kusy streetbalové konstrukce. V další části hřiště se nachází sektor skoku do dálky i do výšky a běžecká dráha s odpruženým tartanem. Do provozu bylo slavnostně uvedeno dnes 24.října. Ředitelka školy Marie Rojková poděkovala poslanci Petru Rafajovi i náměstkovi primátorky Petru Cvikovi, za realizaci celého projektu a jeho zdárné dokončení. Slavnostního křestu hřiště, pro které žáci vymysleli název „Osmák“, se zúčastnili zástupci města s primátorkou Evou Richtrovou. Po přestřižení pásky a vypuštění balónků, následoval sportovní program plný soutěží, doplněný o vystoupení v aerobiku. Slavnost uzavřelo exhibiční utkání ve volejbalu, a to mezi učiteli, rodiči a žáky. „Po dohodě se zřizovatelem, zastoupeným náměstkem primátora Petrem Cvikem, stanovením provozního řádu a sladění požadovaných aktivit, bude hřiště jistě využíváno v rámci organizovaných aktivit širokou veřejností našeho města, aby sloužilo žákům v době vyučování a volném čase, jako i sportuchtivým dospělým obyvatelům,“ řekla vedoucí odboru, který má v gesci základní školy, Ilona Nowaková. Výstavba nového moderního hřiště si vyžádala 7milionů 25 tisíc korun, přičemž státní dotace činila 5 milionů korun. O její získání se zasadil poslanec sněmovny Petr Rafaj a náměstek primátorky Petr Cvik.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
24.10.2007 13:53
Počet zhlédnutí: 7 746