Archiv

V MĚSTSKÉ KASE PŘIBYLO 12 MILIONŮ

Velká zasedací síň Magistrátu města Frýdek-Místek dnes hostila další zasedání Zastupitelstva města. Jedním z hlavních bodů byl návrh změny rozpočtu města pro rok 2007. Jeho schválení podpořilo 24 z 39 zastupitelů. Změna rozpočtu se týká zvýšení příjmů města o více jak 12 milionů korun, které do městské pokladny přibyly v souvislosti s výběrem správních poplatků a pokut za dopravní přestupky, dále jde o příjmy z pronájmů i prodejů majetku, a o příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů za řidičská oprávnění. Navýšeny ale byly také výdaje města, a to o více jak 7 milionů korun. Zvýšené výdaje byly zastupiteli schváleny na opravy bytového fondu a chodníků, na údržbu městské zeleně, ale také na akce realizované investičním odborem. Zastupitelé rovněž souhlasili s poskytnutím příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených městem a s navýšením dotace obecně prospěšné společnosti Renarkon.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
12.11.2007 16:35
Počet zhlédnutí: 4 372