Archiv

Získané finance vylepšily výuku

V rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 vyhlášeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, získala Základní škola a mateřská škola ve Frýdku-Místku, Lískovci finanční dotaci ve výši 94 300 Kč. „Zpracovali jsme projekt s názvem Zkvalitnění využití stávajícího školního skleníku a školní zahrady pro výuku přírodovědných předmětů, jehož cílem je výchova žáků k udržitelnému způsobu života, vytváření vazby žáků k přírodě, ochraně životního prostředí, praktickému ověřování vědomostí získaných v přírodovědných předmětech, pozorování vlivu činnosti člověka na rostliny a okolí, realizace pěstitelských pokusů, řešení problémů a realizace témat mezinárodního projektu Ekoškola,“ přiblížil ředitel školy Jan Petr, podle kterého rozhodně stojí za námahu kladně ovlivňovat u žáků ekologické smýšlení. Finanční dotace byla využita na úpravy školního skleníku, na instalaci nádoby na dešťovou vodu, jež bude následně využívána pro zálivku ve skleníku a na pokusných záhonech, či úpravu kompostiště pro kompostování zelené hmoty ze školní zahrady a školního pozemku. „Peníze jsme využili také na úpravy ve stávající přírodní učebně, kde jsme opravili lavičky, a mohli jsme provést také estetické úpravy školní zahrady ve vstupním prostoru před budovou školy vysázením okrasných keřů,“ uzavřel výčet vylepšení ředitel školy.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
26.03.2008 22:51
Počet zhlédnutí: 3 659