Archiv

MĚSTO ZÍSKÁVÁ DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ

Statutární město Frýdek-Místek je v podávání žádostí o přidělení dotací z Evropských fondů úspěšné. Od roku 2002 získalo z těchto fondů přes 66 miliónů korun. Peníze byly mimo jiné přiděleny na rekonstrukce komunikací, výstavbu nového autobusového nádraží nebo na zateplení školských budov. Projekty, na jejichž základě je možné podat žádost o poskytnutí dotací z Evropských fondů, zpracovává oddělení ekonomického rozvoje. V tomto roce si již připsalo první úspěchy. Získalo dvě dotace z Operačního programu Životní prostředí, a to na zateplení školních budov. V lednu byla městu přidělena dotace 4,5 mil. korun na zateplení, výměnu oken a rekonstrukci otopné soustavy budovy Základní a mateřské školy Naděje, na ul. Škarabelova. Nyní získalo město dalších 28,1 mil. korun na zateplení a výměnu oken budov Základní a mateřské školy Jana Čapka. Cílem obou projektů je zlepšit tepelně-technické vlastnosti školních budov, dosáhnout tak úspor energie a napomoci chránit životní prostředí. Realizace obou projektů se v současné době připravuje. Prostředky lze čerpat v průběhu následujících tří let.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
02.06.2008 16:45
Počet zhlédnutí: 3 455