Archiv

NOVÉ STATUTY FONDŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Zastupitelstvo města schválilo nové statuty peněžních fondů zřízených statutárním městem Frýdek-Místek, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2008. Z osmi peněžních fondů zřízených statutárním městem Frýdek-Místek lze čerpat dotace na podporu různých projektů a aktivit. Nové statuty fondů zpřesňují podmínky pro získání dotací. Je v nich uvedeno, k čemu je dotace určena, na jakou úhradu může být použita, kdo o ni může požádat, jaké podklady musí být k žádosti doloženy, atd.. Statuty fondů jsou obsáhlé, bližší informace na http://www.frydek-mistek.cz  neboli na hlavní webové stránce města – odkaz Statuty fondů statutárního města Frýdku-Místku (levý svislý sloupec). Statuty fondů statutárního města Frýdku-Místku Statut kulturního fondu statutárního města Frýdek-Místek Statut fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit statutárního města Frýdku- Místku Statut sportovního fondu statutárního města Frýdku-Místku Statut fondu reprezentace a propagace statutárního města Frýdku-Místku Statut fondu prevence kriminality statutárního města Frýdku-Místku Statut zdravotního fondu statutárního města Frýdku-Místku Statut fondu životního prostředí statutárního fondu Frýdku-Místku Statut fondu regenerace statutárního města Frýdku-Místku
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
07.10.2008 09:36
Počet zhlédnutí: 2 806