Archiv

VEDENÍ MĚSTA NESOUHLASÍ S HODNOCENÍM INTEGROVANÉHO PLÁNU NAŠEHO MĚSTA

Frýdek-Místek jako jediné statutární město kraje prozatím nedostal přiklepnuty finanční prostředky z evropských fondů vyčleněné pro pět statutárních měst kraje. Vedení města nesouhlasilo a rozporovalo hodnocení integrovaného plánu našeho města, aby pro Frýdek-Místek stále vyčleněné finance ve výši přes devět milionů eur město nakonec mohlo použít k svému zvelebení. Jenže místní sdružení ODS přichází s bezprecedentním obviněním vedení města, kterému vyčítá stav, do kterého Frýdek-Místek ODS sama dostala!    „Je to absurdní a vrchol politické arogance a demagogie. Žádosti měst posuzuje Úřad regionální rady, který není ničím jiným než prodlouženou rukou krajského úřadu, který tuto instituci zřídil. Kraj, ovládaný ODS, tedy jeho prostřednictvím jde Frýdku-Místku po penězích a místní ODS si ještě dovoluje prezentovat to jako naši chybu! Ke všemu s předloženým integrovaným plánem na našem zastupitelstvu vyslovilo souhlas 34 zastupitelů, tedy i kolegové z ODS, kteří si jej teď dovolují napadat. Nikdo z opozičních zastupitelů tehdy nebyl proti. Dokonce Pavel Kocich mluvil o profesionálně zpracovaném dokladu a Petr Hartmann materiál vítal s tím, že je dobře zpracovaný,“ říká primátorka Eva Richtrová.  „Odmítáme nařčení Místního sdružení ODS a pana Svojáka, že došlo k fatální chybě. Především hodnocení Integrovaného plánu našeho města ještě nebylo ukončeno, konečné rozhodnutí má padnout v nejbližších měsících,“ upozorňuje náměstek primátora Michal Pobucký, který má dotační politiku radnice na starosti a nepředpokládá, že by město nakonec peníze nedostalo. Připomíná, že město k příležitosti získat evropské peníze přistoupilo s maximální zodpovědností. I proto vypsalo pro zpracování Integrovaného plánu rozvoje města – Přitažlivé město (dále jen IPRM) výběrové řízení kvůli jistotě, že dokument bude zpracován kvalitně a bez chyb. Zvítězila v něm společnost Technoexport, která má mnohaleté zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z Evropské unie a tvorbou podobných dokumentů, jako je IPRM. Není bez zajímavosti, že většinovým vlastníkem (3/4) Technoexportu je stát.  „IPRM Frýdku-Místku byl zpracován v řádném termínu, byl odevzdán na Úřad regionální rady v řádném termínu, kontrola formálních náležitostí proběhla taktéž v pořádku bez jediné připomínky. V průběhu hodnocení integrovaných plánů všech pěti statutárních měst našeho kraje došlo k tomu, že Úřad regionální rady vytvořil bodové hodnocení, přičemž jediným městem, které nepřekonalo 60bodovou hranici, se stal Frýdek-Místek. Poté, co se zástupci Frýdku-Místku dozvěděli tuto informaci, následovalo technické jednání na Úřadu regionální rady v Ostravě, kde zástupci radnice společně se zástupci Technoexportu rozporovali bodové hodnocení IPRM. U některých kritérií sami hodnotitelé Úřadu regionální rady uznali, že by měly být tyto hodnoty pozměněny. Frýdek-Místek v původním hodnocení dosáhl 55,84 bodu, přičemž chybějících 4,16 bodu se na tomto jednání určitě našlo. Dle propočtů na základě jednání na ÚRR Moravskoslezsko by mělo být hodnocení IPRM Frýdku-Místku na 70,95 bodu. Na tomto technickém jednání bylo dále uvedeno, že bodové hodnocení IPRM Frýdku-Místku bude upraveno a v pozměněné podobě bude předloženo Výboru regionální rady ke schválení. Tato skutečnost ovšem nenastala a Výboru regionální rady byl předložen původní materiál, který je v rozporu se skutečností. Bodové hodnocení neodpovídá obsahu Integrovaného plánu rozvoje města – Přitažlivé město Frýdek-Místek,“ popsal vývoj událostí Michal Pobucký. Na základě těchto skutečností se vedení města domnívá, že došlo k politickému zmanipulování hodnocení IPRM Frýdek-Místek. „Již v minulosti jsme byli svědky toho, že vedení Moravskoslezského kraje zcela záměrně upravuje některá hodnocení žádosti o dotaci ze strany Frýdku-Místku tak, aby naše město nemohlo dostat finanční prostředky,“ upozornil náměstek primátorky Michal Pobucký.  Kraj nám nepřál již dříve  Krajský úřad Moravskoslezského kraje Frýdku-Místku dlouhodobě nepřeje, protože je reprezentován jinými politickými stranami, než kraj. Například žádost o dotaci na projektovou přípravu v oblasti životního prostředí na Kanalizaci Frýdek-Místek Skalice byla ohodnocena 17 body z 20 a byla schválena, na rozdíl od žádosti na Kanalizaci Frýdek-Místek Lískovec, která byla ohodnocena body 14, a proto již schválena nebyla. Jednalo se přitom o identické žádosti pouze s rozdílným názvem!  Žádost o dotaci na studii využitelnosti brownfields „Kasárna Palkovická“ ve Frýdku-Místku doporučila Radě kraje Agentura pro regionální rozvoj ke schválení. Rada tento materiál neschválila s poukazem na nedořešené majetkové vztahy, ovšem s příslibem, že budou-li vyřešeny, dotaci získáme. Když město po roce podalo žádost znovu již s vyřešenými majetkovými vztahy, Rada kraje žádost schválila, ovšem na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje na žádost předsedy klubu zastupitelů za ODS pana Zbyňka Stanjury byl tento bod vyjmut z předloženého materiálu a bylo o něm hlasováno zvlášť. Dotace nebyla schválena, a to na popud Občanské demokratické strany bez jakéhokoliv zdůvodnění.  Žádost o dotaci na odkanalizování oblasti povodí Olešné – kanalizace Chlebovic – stoka C na Ministerstvo zemědělství nám byla přiznána. Ministerstvo pouze chtělo souhlasné vyjádření Moravskoslezského kraje. Ten ovšem kladné stanovisko nevydal a Statutární město Frýdek-Místek díky rozhodnutí vedení Moravskoslezského kraje přišlo o další dotaci, tentokrát ve výši 21 milionů korun!  „Jsme přesvědčeni, že vedení Moravskoslezského kraje soustavně blokuje přísun finančních prostředků do našeho města z toho důvodu, že zdejší radnice je vedena Českou stranou sociálně demokratickou v koalici s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Někteří krajští radní se nechali údajně slyšet, že dokud budou na radnici ve Frýdku-Místku komunisté, neuvidíme od Moravskoslezského kraje ani korunu. Bohužel toto zpolitizování dotací se v praxi skutečně odehrává! To, že se nyní snaží do celé záležitosti vtáhnout primátorku Evu Richtrovou a svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, svědčí jen o mimořádné politické aroganci. Týden před krajskými a senátními volbami nejde o nic jiného než o snahu poškodit primátorku v nadcházejících senátních volbách a odvrátit pozornost od osoby stávajícího senátora Františka Kopeckého, který by se v této době měl zpovídat ze svých nesplněných slibů o alpském Kitzbühelu v Beskydech,“ uzavírá poslanec a frýdecko-místecký radní Petr Rafaj. „Ty peníze, na které má město nárok, nakonec dostaneme. I kdybychom měli jít cestou žaloby,“ ujišťuje primátorka Eva Richtrová.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
13.10.2008 16:01
Počet zhlédnutí: 2 786