Archiv

ZASTUPITELÉ ROZDĚLILI Z FONDU REPREZENTACE A PROPAGACE MĚSTA STATISÍCE KORUN

Zastupitelé města na svém prvním zasedání v tomto roce rozhodli o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu reprezentace a propagace města. Deset subjektů si mezi sebe rozdělí 412 tisíc korun. Finance jsou určeny na úhradu části nákladů spojených s materiálovým, technickým a organizačním zabezpečením akcí nebo na úhradu výdajů spojených cestovními náklady (benzín, nafta) a ubytováním. Nejvyšší částka, sto tisíc korun, byla přidělena Tělovýchovné jednotě Slezan Frýdek-Místek na pořádání sportovní akce Hornická desítka. Sedmdesát tisíc korun získala Nemocnice ve Frýdku-Místku na akci „II. Beskydské pediatrické dny“ a po padesáti tisících dostanou další tři subjekty - Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Frýdek-Místek, na úhradu části výdajů spojených s dopravou, ubytováním, stravováním, pronájmem sportovišť a pořízením propagačních předmětů s logem statutárního města Frýdku-Místku pro účastníky mezinárodního setkání mládeže Evropa – prostor pro život a hry, Sportovní klub Racing Olešná Frýdek-Místek na úhradu části výdajů spojených s materiálovým, technickým a organizačním zabezpečením akce Mistrovství České republiky amatérských cyklistů a Sportovní klub SK K2 o.s. na úhradu výdajů části nákladů spojených s materiálovým, technickým a organizačním zabezpečením horolezecké expedice Libora Uhra „K&K Everest - Cho-Oyu 2009“, která se uskuteční v předpokládaném termínu 22. března – 5. června 2009. Další finance získala Škola TaekWon-Do ITF JOOMUK Frýdek-Místek, Mgr. Robin Javorek, Foosballový sportovní klub Frýdek-Místek o.s., Pobeskydský aviatický klub a také 6. ZŠ, která z poskytnutých financí uhradí výdaje spojené s konáním Ekologické konference a mezinárodního setkání žáků pěti států (Polsko, Německo, Portugalsko, Velká Británie, Česká republika). Zastupitelé naopak neuzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace s občanským sdružením „Pod Svícnem“ na pořádání kulturní akce Sweetsen fest.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.02.2009 07:53
Počet zhlédnutí: 2 770