Archiv

TERÉNNÍ PRACOVNICE O PRÁCI NEPŘIJDOU

Zastupitelé města podpořili práci terénních pracovnic. Schválili žádost o zařazení města do dotačního programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogramu A: Podpora terénní práce pro rok 2009“, ve kterém je stanovena finanční spoluúčast města na minimálně 30% z požadované dotace. Na práci terénních pracovnic tak bylo z městského rozpočtu uvolněno 160.800 korun, dalších 400.000 by mělo město získat z Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.  „Do dotačního programu Úřadu vlády jsme se zařadili již v roce 2001. Terénní práci provádí dvě zaměstnankyně magistrátu, které každodenně docházejí do romských komunit, v nichž se snaží zmírnit důsledky sociálního vyloučení ze společnosti. Příslušníkům menšiny mimo jiné předávají informace o rozhodnutích magistrátu, úřadů a dalších institucí v různých oblastech, zpětně pak interpretují jejich chování a jednání, dále poskytují klientům dluhové, bytové, dávkové a pracovní poradenství a pomáhají řešit problémy v oblasti sociální, právní a zdravotní. Příslušníky romských komunit také motivují k zodpovědnosti za vlastní rozhodování a povzbuzují je k vlastní iniciativě při řešení sociálních situací, ve kterých se nacházejí. Mimo to terénní pracovnice zvyšují kvalitu trávení volného času klientů tím, že pro ně zprostředkovávají volnočasové aktivity,“ uvedla vedoucí odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová s tím, že terénní pracovnice úzce spolupracují s poradcem pro národnostní menšiny, který je rovněž zaměstnancem magistrátu. Z případné dotace a spoluúčasti statutárního města Frýdek-Místek  budou hrazeny mzdové prostředky, náklady na zvyšování kvalifikace, cestovné, telekomunikační služby, podpora volnočasových aktivit pro děti a rodiče, desinfekční a deratizační prostředky a další výdaje spojené s výkonem terénní práce. V roce 2009 jsou vytvořena dvě pracovní místa terénních pracovníků, jedno na dobu neurčitou a druhé na dobu určitou, do prosince 2009.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
17.02.2009 13:17
Počet zhlédnutí: 2 752