Archiv

Město se prezentuje s podporou EU

Město Frýdek-Místek se ve spolupráci s Euroregionem Beskydy prezentuje na veletrzích cestovního ruchu, na tam pražském pod názvem Holiday World navíc s podporou Evropské unie. „Celkové náklady na pronájem plochy a realizaci výstavní expozice se blížily 19 tisícům EUR, dotace činila téměř 16 tisíc,“ sdělil Pavel Osina z oddělení ekonomického rozvoje. Holiday World byl v pořadí třetí akcí v letošním roce, na které se prezentovaly turistické příležitosti Statutárního města Frýdku-Místku a regionu Beskydy. Pražský veletrh se každoročně stává místem, kde je soustředěna aktuální a kompletní nabídka nadcházející hlavní turistické sezóny jak pro domácí, tak i zahraniční návštěvníky. Již poosmnácté se zde sešli odborníci z oblasti cestovního ruchu i laičtí milovníci cestování. Veletrh se uskutečnil ve dnech 5. – 8. února a Frýdek-Místek zde měl bohaté zastoupení v osobách reprezentujících město. „První dva dny veletrhu byly tradičně věnovány odborné veřejnosti, oba víkendové dny patřily veřejnosti laické. Naším cílem bylo představit nejzajímavější příležitosti k návštěvě našeho regionu v oblasti turistiky, cykloturistiky a lyžování, přičemž jsme se zaměřovali na klíčové cílové skupiny návštěvníků, kterými jsou rodiny s dětmi a zájemci o aktivní dovolenou. Novým propagačním materiálem „Tipy na výlety pro seniory“ jsme chtěli oslovit i tuto cílovou skupinu,“ vysvětlila nová ředitelka Beskydského informačního centra Monika Konvičná. Nabídka propagačních materiálů expozice Euroregionu Beskydy měla mezi návštěvníky ohlas. Pracovnice Beskydského informačního centra Frýdek-Místek odpovídaly na časté dotazy, kam na výlet po regionu. „To dokazuje naše přesvědčení o tom, že vydané propagační materiály nestačí k informaci návštěvníka při rozhodování o místě návštěvy, ale je důležité tištěné materiály doplnit i o ústní prezentaci. Proto prezentaci na veletrzích považujeme za důležitou součást propagace regionu, ale i města Frýdku-Místku,“ řekl Petr Rafaj, frýdecko-místecký radní a předseda sdružení Region Beskydy. Účast na veletrzích také umožňuje městu sledovat, s čím přichází konkurence, a zjišťovat další potřeby a zájem návštěvníků. Letos například bylo zaznamenáno mnoho dotazů o možnostech agroturistiky v regionu a služby s ní spojené. „Do budoucna připravíme i nabídku těchto služeb, protože i takové příležitosti náš region nabízí. Tím bychom chtěli podchytit i tento potenciál návštěvníků,“ slibuje Monika Konvičná. I pro seriál veletrhů v roce 2010 hodlá Beskydské informační centrum připravit novou, ucelenou turistickou nabídku Statutárního města Frýdku-Místku a regionu Beskydy. „Prezentační materiály budou mít jednotný grafický styl, který zpřehlední orientaci návštěvníka v turistické nabídce. Nebudou chybět jazykové mutace dle zemí, odkud k nám do regionu přijíždí nejvíce návštěvníků. Na tomto projektu chceme spolupracovat i s ostatními partnery z řad podnikatelských subjektů, provozovatelů turistických atraktivit i obcí v regionu,“ uvedl Petr Rafaj. Projekt „Propagace Frýdku-Místku a Euroregionu Beskydy na veletrhu Holiday World 2009“ byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
24.02.2009 11:29
Počet zhlédnutí: 3 042