Archiv

DOTACE NA ZETEPLENÍ A EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ DOMŮ

Státní fond životního prostředí bude rozdělovat dotace na zateplení a ekologické vytápění rodinných a obytných domů. Cílem programu "Zelená úsporám" je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.   Program je členěn do následujících oblastí podpory: A. Úspora energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického  standardu  A.2.   Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dále jen dílčí zateplení) B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1.   Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2.  Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3.   Instalace solárně-termických kolektorů D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů (ne panelových), tedy: • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), • společenství vlastníků bytových jednotek, • bytová družstva, • města a obce (včetně městských částí), • podnikatelské subjekty, • případně další právnické osoby. Výše dotace se liší podle jednotlivých oblastí podpory, u zateplení může činit až 50% nákladů, u ekologického vytápění až 80% nákladů. Žádat však mohou i žadatelé, kteří již investici realizují. Nutnou podmínkou pro přiznání dotace je v tomto případě ukončení realizace nejdříve 7. dubna 2009 (bude doloženo datem kolaudace, datem podání oznámení o užívání stavby nebo datem vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou). Žádost o dotaci se předkládá na krajské pracoviště SFŽP (Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2). Příjem žádostí o dotaci začne 22. dubna 2009. Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7:30 do 16:30 hodin. Své dotazy můžete také posílat na dotazy@zelenausporam.cz Kompletní informace jsou k dispozici na http://www.zelenausporam.cz/.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
08.04.2009 13:39
Počet zhlédnutí: 3 093