Archiv

PRÁZDNINOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM

Statutární město Frýdek-Místek podpoří jednorázové prázdninové akce pro děti do 15 let. V těchto dnech vyhlašuje mimořádný výběrový dotační program z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, do kterého se mohou přihlásit organizace se sídlem na území města, působící v oblasti zájmových, volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit v souladu se statutem fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit (dotace není určena pro organizace působící v oblasti tělovýchovy a sportu). Podkladem pro zařazení do výběrového dotačního programu je standardní žádost o dotaci z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na jednorázovou akci (viz příloha) spolu s přílohou v podobě projektu. V projektu musí být uvedeno: obsah a cíl akce, popis cílové skupiny, které je projekt určen (věk, počet apod.), časový harmonogram, podrobný položkový rozpočet akce. Akce se může konat: - formou jednodenní nebo vícedenní akce, případně může být rozložená do více etap - na území města i mimo město (pouze v ČR) - jak pro veřejnost, tak pro členy žádající organizace Komise kulturní a pro výchovu a vzdělávání rady města bude při hodnocení žádostí brát zřetel na nápaditost akce, přínos akce pro děti a zpracování projektu. Minimální výše požadované dotace je padesát tisíc korun. Maximální výše požadované dotace je sto tisíc korun. Dotaci nelze použít na akci pro dospělé, mzdy, vybavení nesouvisející s přímou prací s dětmi a mládeží, investice a podnikatelské záměry. Uzávěrka dotačního programu je 30. 4. 2009 (do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti doručené do termínu uzávěrky na podatelnu Magistrátu města Frýdku-Místku). Bližší informace je možné získat na Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nebo na tel. čísle 558 609 202 (Ing. Jitka Kališová).
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.04.2009 10:21
Počet zhlédnutí: 2 866