Archiv

ZASTUPITELÉ PODPOŘILI SPORTOVNÍ AKTIVITY

Statutární město Frýdek-Místek investuje do zdraví svých obyvatel. Zastupitelé města na svém pondělním zasedání uvolnili další peníze na podporu sportu. Téměř 3 miliony korun si mezi sebe rozdělí 58 sportovních organizací, oddílů, klubů i kroužků. Peníze jsou určeny na uhrazení provozních nákladů, odměn trenérů, výdajů na sportovní vybavení, ale také na pořádání soutěží. Finance byly tentokrát rozdělovány ze Sportovního fondu (1.487.000), ale také z rozpočtu města (1.500.000). Nejvyšší dotaci ze Sportovního fondu, a to v částce 158 tisíc korun získal Florbalový klub Frýdek-Místek, dalších 128 tisíc dostala Škola TaeKwon-Do ITF a 104 tisíce byly přiděleny basebalovému klubu BK Klasic. Na finanční podporu se ale může těšit také „Škola života“, která žádala peníze na 13. ročník sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež. Dotaci získal i Fotbal Frýdek-Místek, a to jeden a půl milionu z rozpočtu města, které jsou určeny na zajištění provozu sportovního zařízení stadionu Stovky.  „V letošním roce již bylo na sportovní aktivity ve městě rozděleno přes 18.357 tisíc korun, což je více než v loňském roce (18.100.000 korun). Důvodem je skutečnost, že město se stalo majitelem fotbalového areálu Stovky, jehož provoz nyní podporuje z vlastních finančních prostředků. Proto také nyní získal Fotbal Frýdek-Místek na zajištění provozu sportovního areálu Stovky jeden a půl milionu korun z městského rozpočtu, což ale neznamená, že jsou nebo budou kráceny finanční podpory ostatních sportovních klubů a oddílů ve městě. Jsem rád, že i v době krize se podařilo udržet finanční prostředky určeny na podporu sportu v adekvátní výši, protože se jedná o smysluplnou podporu. Kdo sportuje, ať už vrcholově nebo rekreačně, ten se nenudí a nemá tendenci sklouznout k nezdravému zahálčivému životu nebo k drogám a podobně,“ uvedl náměstek Petr Cvik.  Sportovní fond slouží k podpoře organizací, které se věnují sportování mládeže. Sport dospělých je podporován z rozpočtu města a vrcholové mládežnické kluby , ale také kroužky na středních a základních školách získávají dotace z Centra sportu.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
21.04.2009 13:21
Počet zhlédnutí: 2 693