Archiv

Město získá peníze na další investice

Frýdecko-místecké zastupitelstvo si prošlo jako přes kopírák debatou, která se ve stejném duchu odehrála i v minulém volebním období, když si radnice hodlala vzít úvěr na výstavbu aquaparku na Olešné. Opozice záměr zajistit městu peníze na další investice tvrdě kritizovala. Byť projednávaný bod zněl „Rozhodnutí o uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 200 milionů Kč“, rozproudila se široká debata, která zahrnula témata výstavby hospice i rekonstrukce frýdecké nemocnice. „Důvodová zpráva je jasná, úvěr má být přijat na investiční akce. Principiálně se tu ale smíchává několik věcí. My skutečně děláme maximum pro to, aby se postavil hospic, máme jej v programovém prohlášení. Rada kraje vznik hospice podporuje a my si myslíme, že je skutečně potřebný. Děláme také maximum pro to, aby byla zrekonstruována nemocnice, která je ale krajským zařízením, do kterého město investovat nemůže. Všichni netrpělivě čekáme, jak dopadne žádost o financování ze státního rozpočtu,“ vyjasňoval postoje radnice k těmto dvěma zařízením náměstek primátora Petr Cvik. Radnice nechce přijetí úvěru spojovat striktně s výstavbou hospice, protože úvěr má širší rámec. Má být určen na financování akcí ze zásobníku akcí investičního odboru. „Formulace je taková, aby se peníze daly použít na různé akce. Můžeme získat prostředky na hospic i jiným způsobem, otevírá se ale prostor pro kofinancování různých projektů podpořených dotacemi z Evropské unie. Je to všechno uzpůsobeno tomu, abychom využili co nejvíce dotačních peněz na vybudování potřebných věcí,“ vysvětlil náměstek primátora Miroslav Dokoupil. Vysokou úspěšnost města v získávání dotací z poslední doby potvrdil i vedoucí investičního odboru Jan Kaspřík. „Některé projekty budeme muset dočasně krýt z vlastních prostředků, město potřebuje optimalizovat tok financí. Kdybychom přesně specifikovali použití úvěru, výrazně omezíme investiční možnosti města,“ řekl Jan Kaspřík a připomněl, že ceny stavebních prací šly až o 30 procent dolů, a tudíž je pro město výhodné zajistit si finanční prostředky na dřívější realizaci některých investičních akcí. „Město by v tomto období mělo investovat více než jindy a vytvořit prostředí pro naše podnikatele, aby měli práci, což může ovlivnit i výši daňových příjmů města,“ přidala další argument Pavlína Nytrová. Jaroslav Chýlek zase zavzpomínal, jak znovu slyší stejné argumenty o zadlužení budoucí radnice, která bude mít problémy se splácením, ačkoliv zkušenost je nakonec jiná. „Frýdek-Místek je nejméně zadluženým městem v porovnání s jinými v kraji, úvěr se bere pravidelně a bude si jej moci dovolit i další radnice. Podle mě je důležité, že je to na investiční akce, na rozvoj města, nejde o peníze provozní. Není určeno přesně, na co úvěr půjde, to dává určité manévrovací možnosti peníze použít i na jiné investiční akce, které potřebujeme,“ prohlásil Jaroslav Chýlek. Náměstek primátora Michal Pobucký jej doplnil konkrétními čísly: „V denících byly tabulky o dluhové službě měst v kraji. Frýdek-Místek měl 4 procenta, Havířov 5, Opava 9, Bruntál 9,7 a podobně.Města si navíc berou další úvěry, například Havířov půl miliardy.“ Diskuzi opozičních zastupitelů nad úvěrem usměrňovala i primátorka Eva Richtrová: „Chcete snad říct, že vy jste si úvěr nebrali, že nebyly vydávány komunální obligace, že jste neinvestovali do Moravia Banky, kde město přišlo o významné finanční prostředky? Je nás tu hodně, kteří mají paměť.“ Pro přijetí úvěru ve výši 200 milionů korun nakonec hlasovalo potřebných 21 zastupitelů.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
06.07.2009 23:44
Počet zhlédnutí: 2 775