Archiv

MĚSTO ZÍSKALO STOMILIONOVOU DOTACI NA REVITALIZACI ULICE 8. PĚŠÍHO PLUKU

Ve Frýdku-Místku vzniká z ulice 8. pěšího pluku, vedoucí kolem polikliniky, ulice typu městského bulváru. Náklady na revitalizaci přesáhnou 100 milionů korun, přičemž 92,5% z celkové částky bude uhrazeno z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezko, kterou město získalo v rámci Integrovaného plánu rozvoje SMFM – přitažlivé město. Ulice 8. pěšího pluku je spojnicí mezi frekventovanými ulicemi Ostravská a Hlavní. Je zde situována poliklinika, podnikatelské centrum a supermarket. Další obchody jsou na přilehlém místeckém náměstí. Postupnou dostavbou nových objektů v této lokalitě ubylo parkovacích míst a došlo k zatížení dopravní obsluhy náměstí a přilehlých komunikací. Revitalizace této ulice na ulici bulvárového typu přispěje ke zklidnění, ale také zkulturnění této části města. V budoucnu, až bude vybudován obchvat města, nabídne ulice 8. pěšího pluku zdejším obyvatelům příjemnou klidovou zónu. Proměna ulice již byla zahájena. Stavební práce na ulici 8. pěšího pluku jsou rozděleny do tří etap. V úseku od ulice Ostravská po ulici U Staré pošty se již pracuje. Provoz je zde sveden do jednoho jízdního pásu v obou směrech. Zhruba od poloviny srpna do 20. září by měl být tento úsek zcela uzavřen. Povolen zde bude vjezd pouze autobusové dopravě, vozidlům záchranné služby a vozidlům zásobování. V polovině září se pracovní stroje a dělníci posunou na další úsek, a to mezi ulicemi U Staré pošty – Malý Koloredov, který bude dokončen v závěru tohoto roku. Poslední, třetí úsek mezi ulicemi Malý Koloredov a Hlavní se začne upravovat v příštím roce. Revitalizace celé ulice má být dokončena v polovině roku 2010. „Postupně získá ulice 8. pěšího pluku podobu městského bulváru. Jednotlivé jízdní pruhy budou odděleny parkovacími místy a ve středu komunikace vznikne plocha pro pěší s výsadbou zeleně a lavičkami. Změní se také celý systém veřejného osvětlení, upraven bude vstup do Komerčního centra a počítá se také s vybudováním bezbariérových osvětlených přechodů pro chodce. Na rekonstruovanou ulici bude napojena ulice J.V. Sládka a ulice Dvořákova. Asfaltové chodníky se stanou minulostí, nové chodníky budou mít povrch ze zámkové dlažby a žulových kostek a od komunikace budou odděleny zeleným pásem s výsadbou stromů,“ řekl náměstek primátora Miroslav Dokoupil. Revitalizace si vyžádá také úpravu stávající zeleně. Některé stromy budou muset být vykáceny, ale nově bude vysazeno 155 stromů ve čtyřech alejích a 262 keřů, což je v porovnání se současným stavem více než dosud. Navýšen bude také počet parkovacích míst. Oproti současnému stavu jich přibude 248, celkem tedy bude na ulici 8. pěšího pluku řidičům k dispozici 287 parkovacích míst, z toho 16 míst bude určeno pro invalidní občany. „Omlouváme se řidičům za komplikace v dopravě a lidem žijícím a podnikajícím v blízkosti ulice 8. pěšího pluku za zvýšený hluk i prašnost v době stavební činnosti. Věříme ale, že úprava této lokality bude přínosem pro všechny obyvatele města, zejména pak pro řidiče, protože zde vznikne téměř 300 parkovacích míst,“ dodal náměstek primátorky Petr Cvik.  FOTO: 1 - ulice 8. pěšího pluku před revitalizací 2 - ulice á. pěšího pluku - stavební ruch
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
31.07.2009 10:50
Počet zhlédnutí: 2 969