Archiv

ZASTUPITELÉ ABSOLVOVALI SEMINÁŘ K HOSPICI

Odbor sociálních služeb magistrátu uspořádal seminář na téma Hospicová a paliativní péče. Určen byl pro všechny členy zastupitelstva a vedoucí odborů. Účast byla poměrně vysoká, z celkem 38 přítomných bylo 27 zastupitelů. Na semináři vystoupil viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče a ředitel hospice Citadela ve Valašském Meziříčí Ing. Miloslav Běťák. Přítomným mimo jiné vysvětlil způsob financování hospiců. V tomto roce činily průměrné denní náklady na jedno hospicové lůžko 1.800 korun, přičemž zdravotní pojišťovny proplácejí zhruba 1.146 korun na den, dotace z resortu ministerstva práce a sociálních věcí činí 346 korun na den, klienti se podílejí v průměru 180 korunami na den a zbylá část ve výši 128 Kč je hrazena ze sponzorských darů. V případě Frýdku-Místku by se částečně na úhradě podílelo samotné město, vzhledem k tomu, že „Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek“ bude mít právní formu příspěvkové organizace. Dotace pro hospic by mohla činit až 5 milionů korun ročně. Hospic ve Frýdku-Místku bude mít celkem 30 lůžek. Dalších 13 lůžek bude sociálních, z toho budou 3 lůžka pro pobytové odlehčovací služby, které se poskytují osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Připraveno bude také 10 speciálních sociálních lůžek, pro pacienty propuštěné z LDN nebo jiného zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo zajištěno poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových sociálních služeb. „Personál by mělo tvořit kromě ředitele minimálně 17 pracovníků zdravotního úseku, 10 pracovníků sociálních služeb, 7 pracovníků technického úseku, 4 pracovníci ekonomického úseku, psychoterapeut a například nemocniční kaplan. Celkem tato minimální varianta počítá se zhruba 40 pracovníky,“ řekl radní Ivan Vrba. Podle zkušeností ředitele hospice Citadela Miloslava Běťáka není příliš šťastné přebírat personál z nemocnic či LDN, lepší je složit si personál z mladých absolventů škol, kteří nejsou zatíženi zvyky z předešlých zaměstnání, zejména u lékařů je důležité, aby v hospici přeprogramovali svůj postoj k nemocným, nesnažili se klienty za každou cenu vyléčit a podrobovat je zbytečně zatěžujícím terapiím, ale naopak jim ulevili od bolestí a zpříjemnili jim poslední dny života. Frýdecko-místecké „Centrum zdravotních a sociálních služeb“ má být vybudováno do konce roku 2010 v lokalitě za nemocnicí. „Pokoje klientů budou vzhledem ke konfiguraci terénu natočeny na jihozápadní stranu, aby z nich byl výhled do krajiny a současně byly co nejvíce prosluněny. Přízemní pokoje jsou koncipovány tak, že je z nich možné vyjet do tzv. vnitřní zahrady. Pokoje klientů jsou převážně jednolůžkové s přistýlkou pro příbuzné. Pamatováno je ale také na klienty, kteří nechtějí být na pokoji sami, a proto budou v hospici dva dvoulůžkové pokoje. Do obslužné části je zakomponována ošetřovna, zázemí pro zdravotnický personál a sociální pracovnice, dále kaple, atrium, místnost pro duchovního i pokoje pro rodinné příslušníky klientů. Své místo tam bude mít také kuchyň, jídelna, bufet a prádelna,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Dokoupil s tím, že náklady na vybudování hospice včetně základního vybavení jsou vyčísleny na 106 milionů korun včetně DPH. Cílem hospicové péče je zabránit zbytečnému utrpení, zachovat důstojnost a maximální dosažitelnou kvalitu života až do jeho konce a minimalizovat trauma osob doprovázejících nemocného v jejich obtížné životní situaci.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
11.09.2009 13:14
Počet zhlédnutí: 3 067