Archiv

Město otevřelo nový sběrný dvůr

Město Frýdek-Místek v pátek slavnostně otevřelo Sběrný dvůr Collo-louky, který se nachází na strategickém místě za hypermarketem Tesco. Jeho roční kapacita je 700 tun odpadů, lidé zde mohou především odkládat nebezpečné a velkoobjemové odpady, zajištěn je také zpětný odběr elektrozařízení. „Důvodů pro zřizování sběrných dvorů je několik. Občané mají možnost celoročně odložit nepotřebný odpad v okamžiku, kdy to potřebují. Nemusí čekat na akce jarní a podzimní úklid nebo sledovat, kde je zrovna mobilní sběrna. Je vyzkoušeno, že čím více sběrných dvorů, tím méně odpadů u popelnic, které jsou vlastně založením černé skládky. Sníží se tedy náklady na úklid odpadů kolem popelnic, zlepší se čistota a vzhled těchto míst. V součtu dojde k vytřídění a následnému využití většího množství odpadu,“ řekl náměstek primátora Michal Pobucký. Frýdecká skládka začala budovat tento sběrný dvůr v listopadu loňského roku, přičemž dva miliony korun si vyžádaly stavební úpravy, především přeložky sítí a zabezpečená zpevněná plocha. Dalších 300 tisíc bylo investováno do osvětlení, zabezpečovacího a kamerového systému. Vlastní vybavení dvora stálo dalších 1,4 milionu korun, devadesát procent ovšem pokryla získaná dotace ze Státního fondu životního prostředí. Provozní doba je ve všední dny od 8 do 18 hodin, v sobotu pouze do 14 hodin. Radnice počítá, že se zde zastaví 20-50 osob denně. Občané Frýdku-Místku zde mohou odložit odpad zdarma po prokázání místa bydliště. Frýdecká skládka vyjednává o podobném režimu i se sousedními obcemi, jejichž někteří starostové byli slavnostnímu přestřižení pásky rovněž přítomni. Druhý sběrný dvůr ve městě funguje pod estakádou.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
28.09.2009 18:47
Počet zhlédnutí: 6 541