Archiv

ZÁJEMCI MOHOU ŽÁDAT O NEINVESTIČNÍ DOTACE Z FONDŮ

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku rozdělí i v příštím roce finanční prostředky z Kulturního fondu a z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zájemci o neinvestiční dotace na celoroční činnost nebo podporu jednotlivých akcí v roce 2010 musí podat žádost nejpozději do 31. prosince 2009. Kulturní fond je určen k podpoře činnosti zejména neziskových organizací, souborů, skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují kulturní aktivity pro občany města Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo sídlo žadatele se musí nacházet na katastrálním území města. Fond výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit je určen k podpoře volnočasových, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit přednostně pro děti a mládež města Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo sídlo žadatele se musí nacházet na katastrálním území města. Nové tiskopisy žádostí o dotaci jsou k dispozici na informacích v budově magistrátu, na Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a na webových stránkách města www.frydekmistek.cz – radnice –organizační struktura – odbor školství –tiskopis, pokyny – žádost o dotaci. Řádně vyplněné tiskopisy žádostí s požadovanými přílohami je nutno zaslat na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 01 nebo podat na podatelně magistrátu. O dotace na jednotlivé akce je v rámci Kulturního fondu možno požádat ve dvou termínech, a to do 31. prosince 2009 a do 15. června 2010. Pro Fond výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit platí termín do 31. prosince 2009 a v průběhu roku 2010. Doporučujeme všem žadatelům prostudovat platné statuty fondů zveřejněné na webových stránkách města (levý svislý sloupec) http://www.frydek-mistek.cz/sekce/sekce_detail.php?sekce_id=303& .
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.10.2009 13:22
Počet zhlédnutí: 2 675